O odpadoch

Ako triediť (separovať) odpad

 SKLO

 •  Budeme ukladať do nádoby alebo do RECY - vreca  ZELENEJ  farby
 •  Fľaše nebudeme rozbíjať
 •  Pred uložením do nádoby alebo vreca fľaše očistíme a odstránime uzávery

NEVKLADÁME: žiarovky, žiarivky, keramiku, zrkadlá, sklo s výpletom a iné odpady.

 

 

 PAPIER A TETRAPAK 

 • Budeme ukladať do nádoby alebo do RECY - vreca  MODREJ farby
 • Pred uložením do nádoby alebo vreca odstránime kovové spony, plastové zakladače, textilné alebo kožené prebaly z kníh, izolepu
 • Veľké kusy - kartónové krabice a krabice od nápojov (tetrapak) rozrežeme a zložíme

NEVKLADÁME: mastný papier, celofán, fólie, obaly od kávy.

 

 PLASTY 

 • Budeme ukladať do nádoby alebo do RECY - vreca  ŽLTEJ  farby
 • Plasty, hlavne plastové fľaše od nápojov, pred vložením do nádoby alebo do vreca očistíme a odstránime kovové a textilné zvyšky
 • Pre efektívne využitie nádob a vriec budeme hlavne fľašky PET  " lisovať " pristúpením na zemi

NEVKLADÁME: celofán, plastové nádoby od mazadiel a nebezpečných chemikálii, plastové okná, vedrá, plast. nábytok.

 

 KOVY 

 • Budeme ukladať do nádoby alebo do RECY - vreca  SIVEJ  farby
 • Kovové konzervy očistíme od zvyškov potravín a tekutín
 • Ostré hrany ohnite, tak aby nemohlo dojsť k zraneniu.

Všetky bežné druhy kovov (železo, meď, hliník, konzervy...) vyseparujte a vhoďte ich do sivých kontajnerov.

NEVKLADÁME: tlakové fľaše (dezodoranty, šlahačky), kovové nádoby od farieb a riedidiel, hrnce.

 

 BIOODPADY 

Bio-odpad, vhodný na kompostovanie, tvorí 30 - 45% z celkového množstva komunálnych odpadov. Konečný produkt získaný z bioodpadov, kompost, môže byť použitý pri pestovaní rastlín ako humusové hnojivo. Kompostovať je možné v podstate všetky organické látky, okrem tých, ktoré sú chemicky ošetrené. Do kompostu by sa nemali vkladať zvyšky varených jedál.

Materiál vhodný na kompostovanie:

Odpad z kuchyne Odpad zo záhradyIný organický odpad Zvyšky ovocia a zeleniny Zvädnuté kvety Popol z dreva Suché potraviny Pokosená tráva Hobliny, piliny Zvyšky čaju, kávy Konáre, lístie, plody, Škrupinky, perie

 

ZBERNÉ MIESTO

Zberné miesto, ktoré je vytvorené v skladoch na ul. Lesnej (bývalý sklad olejov pri mechanizačnej dielni) bude v roku 2023 otvorené každú stredu a sobotu nasledovne:

 • STREDA 13:00 - 16:00 h
 • SOBOTA 09:00 - 13:00 h  

Na zberné miesto je možné priniesť:

 • Nadrozmerné papierové obaly, kartóny
 • Nadrozmerný polystyrén (bez znečistení)
 • Jedlý rastlinný olej v pôvodnej fľaši alebo v pet - fľaši, podľa možností bez nečistôt (nie masť zo živočíšneho tuku)
 • Jednotlivé zložky separovaného odpadu, ak už nie je miesto v zberných nádobách alebo vo vreci
 • Elektrické zariadenia v celku, vrátane všetkých súčastí (nekompletné elektrické zariadenia pracovníci neprevezmú)
 • Drobný stavebný odpad
 • Veľkoobjemový odpad

Odpady sa preberajú len v určenom čase. Je zakázané ponechať odpad na dvore, pred dvorom, pri bráne, takéto konanie bude riešené Mestskou políciou.

Pri dovoze, prosíme zabezpečiť aj vykládku, na zbernom mieste bude prítomný len jeden zamestnanec/zamestnankyňa, nebude teda možné poskytnúť takúto službu.

Separovaný odpad nesmie byť znečistený.

Dovoz väčšieho množstva odpadu nám nahláste na tel. č. 0914 333 348 Ing. Ján Laufik.

Prosíme obyvateľov aby nadrozmerný separovaný odpad neukladali ku kontajnerom, ale aby ho priviezli na zberné miesto v určenom čase.

 

Publikované: 13.4.2007 | Aktualizácia: 28.12.2023
Nastavenia cookies