Triedený (separovaný) zber a tuhý domový odpad

recycle

  

 

   Triediť (separovať) odpad môže každý a v dnešnej dobe bez akýchkoľvek ťažkostí.

 

UŽ NIE JE NA ČO ČAKAŤ! 

   NEVYTVÁRAJME ČIERNE SKLÁDKY ODPADOV

 

 

 

Ako triediť (separovať) odpad


 .: SKLO :. 

 • Budeme ukladať do nádoby alebo do RECY - vreca  ZELENEJ  farby

 • Fľaše nebudeme rozbíjať

 • Pred uložením do nádoby alebo vreca fľaše očistíme a odstránime uzávery

NEVKLADÁME: žiarovky, žiarivky, keramiku, zrkadlá, sklo s výpletom a iné odpady.


 .: PAPIER A TETRAPAK :.

• Budeme ukladať do nádoby alebo do RECY - vreca  MODREJ farby

• Pred uložením do nádoby alebo vreca odstránime kovové spony, plastové zakladače, textilné alebo kožené prebaly z kníh, izolepu

• Veľké kusy - kartónové krabice a krabice od nápojov (tetrapak) rozrežeme a zložíme

NEVKLADÁME: mastný papier, celofán, fólie, obaly od kávy.


 .: PLASTY :.

• Budeme ukladať do nádoby alebo do RECY - vreca  ŽLTEJ  farby

• Plasty, hlavne plastové fľaše od nápojov, pred vložením do nádoby alebo do vreca očistíme a odstránime kovové a textilné zvyšky

• Pre efektívne využitie nádob a vriec budeme hlavne fľašky PET  " lisovať " pristúpením na zemi

NEVKLADÁME: celofán, plastové nádoby od mazadiel a nebezpečných chemikálii, plastové okná, vedrá, plast. nábytok.


 .: KOVY :.

• Budeme ukladať do nádoby alebo do RECY - vreca  SIVEJ  farby

• Kovové konzervy očistíme od zvyškov potravín a tekutín

• Ostré hrany ohnite, tak aby nemohlo dojsť k zraneniu.

Všetky bežné druhy kovov (železo, meď, hliník, konzervy...) vyseparujte a vhoďte ich do sivých kontajnerov na kovy.

NEVKLADÁME: tlakové fľaše (dezodoranty, šlahačky), kovové nádoby od farieb a riedidiel, hrnce.


 .: BIOODPADY :.

Bio-odpad, vhodný na kompostovanie, tvorí 30 - 45% z celkového množstva komunálnych odpadov. Konečný produkt získaný z bioodpadov, kompost, môže byť použitý pri pestovaní rastlín ako humusové hnojivo. Kompostovať je možné v podstate všetky organické látky, okrem tých, ktoré sú chemicky ošetrené. Do kompostu by sa nemali vkladať zvyšky varených jedál.

Materiál vhodný na kompostovanie:

Odpad z kuchyneOdpad zo záhradyIný organický odpadZvyšky ovocia a zeleninyZvädnuté kvetyPopol z drevaSuché potravinyPokosená trávaHobliny, pilinyZvyšky čaju, kávyKonáre, lístie, plodyŠkrupinky, perie

   Kompostovisko si môžete založiť na hociktorom mieste v záhrade. Kompost priebežne prehadzujte a prevrstvujte po 3 - 5 týždňoch menej kvalitnou zeminou a novým bio-odpadom. Ak kompostovisko vyschýňa - zvlhčite ho vodou, ak zapácha a hnije - pridajte suchý materiál (lístie, konáre, a pod.).

Mestské kompostovisko

Na základe zákona o odpadoch vznikla povinnosť biologický odpad uskladňovať na kompostoviskách.
Z tohoto dôvodu mesto Podolínec vytvorilo oplotené kompostovisko, ktoré sa nachádza za záhradkarskou osadou smerom k lesu.
Na kompostovisko  ktoré je otvorené stále, môžete vyvážať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad / trávu, burinu, lístie odpad zo zeleniny/, ktorý sa nesmie ukladať do smetných nádob.
Tento zelený odpad bude ďalej spracovaný na kompost.
Upozornenie:   S biologickým odpadom je zakázané vyvážať aj iný tuhý  domový odpad.


 Separovať (triediť) odpad môže každý a v dnešnej dobe bez akýchkoľvek ťažkostí.

UŽ NIE JE NA ČO ČAKAŤ!

NEVYTVÁRAJME ČIERNE SKLÁDKY ODPADOV

 

Nastavenia cookies