Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzavretia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady

  • Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva  (tlačivo)
  • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (stačí fotokópia)
  • Sobášny list
  • Občiansky preukaz


Vybavuje
Matričný úrad – p. Anna Selepová
Interné matričné tlačivá vypisuje pracovníčka matričného úradu.

Kontakt
tel.:      052/ 43 912 05 (06)
e-mail:  matrika@podolinec.eu

Doba vybavenia

1 mesiac

Poplatok

Do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku bez poplatku.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies