Územný plán mesta

Textová časť územného plánu mesta

K stiahnutiu

Grafická časť územného plánu mesta

K stiahnutiu

Pamiatková rezervácia - zásady ochrany pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec

K stiahnutiu

Publikované: 17.9.2012 | Aktualizácia: 29.11.2023
Nastavenia cookies