Občan

Organizovanie občianskych obradov

Občianske uzavretie manželstva na Matričnom úrade v Podolínci, po dohode so snúbencami.

Potrebné doklady
* Špecifikácia požiadaviek na občiansky obrad.

Vybavuje
Matričný úrad – p. Anna Selepová

Kontakt
tel.:         052/ 43 912 05 (06)
e-mail:     matrika@podolinec.eu

Doba vybavenia

na počkanie

Poplatok
bez poplatku pre snúbencov, ktorí majú trvalý pobyt v obciach patriacich pod matričný obvod Podolínec /Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Lomnička a mesto Podolínec/

K stiahnutiu

Nastavenia cookies