Mestský úrad

ANONYMNÉ OZNÁMENIE O ULOŽENÍ BOMBY ALEBO NEBEZPEČNEJ LÁTKY

Anonymné oznámenie o uložení bomby alebo nebezpečnej látky sa často zameriava na vyvolanie strachu a paniky. Ako objekt sú zvolené priestory s väčším sústredením ľudí. Aj keď väčšinou ide o planý poplach, treba počítať s tým, že anonymná vyhrážka môže byť reálna a uskutočnená.

Čo robiť po anonymnom oznámení?

  1.  okamžite oznámte udalosť na linku tiesňového volania 112, alebo na telefónne čísla 158 a 150,
  2.  ak sa nachádzate v budove, ktorá je ohrozená, opustite budovu a vzdiaľte sa čo najďalej od tohto priestoru,
  3.  do budovy sa vráťte až na pokyn príslušných orgánov.