O Podolínci

Demografia

Obyvateľstvo spolu - počet k 1.1.2016 3 178
ženy - počet k 1.1.2016 1 588
muži - počet k 1.1.2016 1 590
   
Bývajúce obyvateľstvo podľa národností:  
Slovenská % 94,71
Maďarská % 0,09
Rómska % 4
Rusínska % 0,16
Ukrajinská % 0,16
Česká % 0,25
Moravská % 0
Sliezská % 0
Nemecká % 0,03
Poľská % 0,16
   
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:  
Rímskokatolícke % 90,89
Evanjelické % 2,24
Gréckokatolícke % 2,84
Pravoslávne % 0,22
Čs. Husitské % 0,03
Bez vyznania % 2,14
Ostatné % 0
Nezistené % 1,54

 

Počet obyvateľov v minulosti

r.1828 - 2140, r.1869 - 1659, r.1880 - 1535, r.1890 - 1634, r.1900 - 1755, r.1910 - 1503, r.1921 - 1707, r.1930 - 2510, r.1940 - 1892, r.1948 - 1601, r.1961 - 2369, r.1970 - 2259, r.1980 - 2624, r.1991 - 2908