Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na  matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady

  • List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
  • Občiansky preukaz zomrelého

Vybavuje
Matričný úrad - p. Anna Selepová
Hlásenie v mestskom rozhlase a vybavenie dokladov - p. Anna Selepová
Interné matričné tlačivá vypisuje pracovníčka matričného úradu.

Kontakt
tel.:       052/ 43 912 05 (06)
e-mail:  
matrika@podolinec.eu

Doba vybavenia
na počkanie

Poplatok
bez poplatku

 

K stiahnutiu

Nastavenia cookies