Občan

Odhlásenie pobytu

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky evidencii obyvateľstva na mestskom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.
Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Potrebné doklady
* Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

Vybavuje
Evidencia obyvateľstva - Bc. Ivana Hanečáková

Kontakt
tel.: 052/43 912 05 (06)
e-mail: registratura@podolinec.eu

Doba vybavenia
na počkanie

Poplatok
bez poplatku

 

Nastavenia cookies