Občan

Spracovanie zmien - dodatočný záznam alebo zmena v matrike

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

Potrebné doklady

  • Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
  • Právoplatné súdne rozhodnutie
  • Zmena alebo oprava rodného čísla


Vybavuje
Matričný úrad - p. Anna Selepová
Interné matričné tlačivá vypisuje pracovníčka matričného úradu.

Kontakt
tel.:      052/ 43 912 05 (06)
e-mail:  matrika@podolinec.eu

Doba vybavenia
1 mesiac

Poplatok

  • Návrat k predchádzajúcemu priezvisku bez poplatku, ostatné zmeny s poplatkom.
  • Poplatok sa platí v hotovosti na matričnom úrade.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies