KDE DOSTANETE PROSTRIEDKY INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY? (PIO)

Každý obyvateľ po obdržaní informácie o zahájení výdaja materiálu PIO sa dostaví do najbližšieho výdajného strediska s občianskym preukazom, kde si preberie materiál PIO príslušnej veľkosti (príjem potvrdí podpisom), obdrží najnutnejšie pokyny k údržbe PIO a po návrate domov bude cez verejnokomunikačné prostriedky sledovať pokyny štábu CO mesta podľa vývinu ďalšej situácie.

UPOZORNENIE !

Malé ochranné filtre (MOF) sú určené na ochranu pred účinkom rádioaktívnych látok, bojových otravných látok a pred účinkom bojových biologických prostriedkov. Nechránia vás pred účinkom nebezpečných látok ako je amoniak, chlór a pod. Okrem ochrany tváre a dýchacích ciest je potrebné chrániť aj povrch tela improvizovanými prostriedkami, nakoľko mesto neskladuje ochranné pláštenky.


Nastavenia cookies