Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 866279 24.5.2024 náhradné diely na servis krovinorezov Róbert Fucha-REPO 34917250  0.00  
Detail Objednávka vyšlá 866280 24.5.2024 Školenie MOPaS Speseko s.r.o. 47960566  0.00  
Detail Objednávka vyšlá 866281 24.5.2024 Výstroj MsP SABRINA MODELLE, s. r. o. 36525685  136.32 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 23052024 23.5.2024 Kúpna zmluva - prívesný vozík Viliam Tvrdý   50.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866270 21.5.2024 kvetinová výzdoba mesta ENGO TATRY s.r.o. 36448109  4,459.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20052024 21.5.2024 DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO uzatvorenej dňa 15.02.2024 „Rekonštrukcia nájomného bývania v... Slavomír Adamjak 41 350 260  207,970.76 EUR 
Detail Zmluva o dielo 07052024 21.5.2024 „Vybudovanie miestneho rozhlasu v meste Podolínec“ JD ROZHLASY SK s.r.o. 44528035  36,635.56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866264 20.5.2024 uverejnenie inzercie v rámčeku Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  12.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866282 20.5.2024 Hotdogovač OKAY Slovakia, spol. s r.o. 35825979  85.45 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866273 17.5.2024 Občerstvenie - Deň matiek Juraj Galajda 10771999  66.81 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866274 17.5.2024 Výčapné zariadenie LINDR KONTAKT B.I.B. eurotechnika s.r.o. 36535761  1,144.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866263 15.5.2024 odborné publikácie Internet-Handel, s.r.o. 24141828  35.84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866278 15.5.2024 Príklepová vŕtačka B-commerce, s.r.o. 52424812  90.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866275 13.5.2024 Čistenie-vyťahovanie odpadových vôd - MsKS KaeS kanalizácie s.r.o. 51970503  174.90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866272 9.5.2024 Obrusy HRD Slovakia s.r.o. 46611045  131.28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866277 9.5.2024 špendlíky Stoklasa textilní galanterie s.r.o. 25877666  13.42 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866256 7.5.2024 opravu výtlkov na miestnej komunikácii EuroDok s. r. o. 53120892  49.92 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866260 7.5.2024 Plechový sklad FRAPET s.r.o. 46823361  630.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866265 6.5.2024 Biela matná polyesterová fólia OLHA TRADE s.r.o. 36208086  57.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866266 6.5.2024 výherný pohár 3G, s.r.o. 46936238  22.80 EUR 
Nastavenia cookies