Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 866170 22.2.2024 Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb Dokumenty pre obce s.r.o. 55934765  440.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866168 20.2.2024 dopracovanie PD v neštandardnej mierke Ing. Šimon Stupák - autorizovaný stavebný inžinier 50898001  960.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866169 20.2.2024 Spracovanie projektovej dokumentácie - vyhliadková veža Ing.arch. Dávid Kruliac 51781221  5,440.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15022024 16.2.2024 Zmluva o dielo: „Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte na ul. Námestie Mariánske 39“ Slavomír Adamjak 41350260  207,970.76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/PFP/2024 13.2.2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby Humanitarian, n.o. 45734461  1,200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03/PFP/2024 13.2.2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby. Humanitarian, n.o. 45734461  1,200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/PFP/2024 13.2.2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby. Humanitarian, n.o. 45734461  1,200.00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 09022024 9.2.2024 Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v... RATEX, projekčná a inžinierska organizácia, s.r.o. 36 587 931  21,480.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866163 8.2.2024 Okno do budovy SCHOP PS TRADE Slovakia, s. r. o. 36495751  250.41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/D/2024 1.2.2024 Poskytnutie dotácie Mestský športový klub Podolínec 42238692  36,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/D/2024 1.2.2024 Poskytnutie dotácie Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa 42238692  5,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/D/2024 1.2.2024 Poskytnutie dotácie Občianske združenie SILA A ZDRAVIE 50040561  5,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/D/2024 1.2.2024 Poskytnutie dotácie Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  750.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866135 1.2.2024 kancelársky nábytok B2B Partner s.r.o. 44413467  116.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866136 1.2.2024 kancelársky nábytok Kancelária 24h s.r.o. 46493000  781.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866137 1.2.2024 elektrický radiátor TKD s.r.o. 31390943  553.90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08012024 25.1.2024 Zmluva o poskytnutí pomoci v rámci projektu "Digitalizácia mesta" Slovenské centrum digitálnych inovácií - združenie právnických osôb 53324757  16,591.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866105 24.1.2024 preprava odpadu Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490   
Detail Zmluva Dodávateľská 05012024 22.1.2024 Dohoda o spoločnom hasičskom zbore Obec Lomnička 00330027  6,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06112023 22.1.2024 MEMORANDUM O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI Nadácia PSK pre podporu rodiny 52283208   
Nastavenia cookies