Mestský úrad

KONTAKT

201001252039080.post_icon

  Adresa


Mesto Podolínec
Námestie Mariánske 3/3
065 03 Podolínec

Identifikačné údaje 


IČO: 00330132
DIČ: 2020526189
Bankové spojenie IBAN č.: SK19 0200 0000 0026 0611 0051

phone

Telefónne čísla 


Mestský úrad              

tel: 052/ 4391205
tel: 052/ 4391206       
 Primátor
Mgr. Michal Marhefka                           
tel: 052/ 4391207

 

 Mestská POLÍCIA              

 

tel: 052/ 4391205
mobil: 0902 052 882
HASIČI - DHZ - tiesňové čísla

mobil: 0903 707 143
mobil: 0948 102 602
mobil: 0903 251 424

Lesy mesta Podolínec s.r.o.

tel: 052/ 4391415
 Mestská knižnica
tel: 052/ 4391490
Stavebný úrad - Ing. Jaroslava Ferencková mobil: 0910 487 333
 Správca domu smútku
mobil: 0904 547 595
 Terénna socialna práca
mobil: 0914 333 385    

 

 

 

200702051613270.maillogo

Email 


 

Mestský úrad mupodolinec@podolinec.eu
Informácie info@podolinec.eu
Primátor mesta
primator@podolinec.eu
Hlavný kontrolór mesta kontrolor@podolinec.eu
Mestská polícia mpolicia@podolinec.eu
Mestská knižnica kniznica@podolinec.eu
Evidencia obyvateľstva registratura@podolinec.eu
Matrika matrika@podolinec.eu
Stavebný úrad su@podolinec.eu
Správa majetku, komunikácií a živ. prostredia sm@podolinec.eu
Učtáreň uctaren@podolinec.eu
Dane a poplatky poplatky@podolinec.eu
Správca IT sit@podolinec.eu

 

 


Úradné hodiny


 Mestký úrad 

Pondelok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00 stránkový deň
Utorok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00 stránkový deň
Streda 7:00 - 12:00 12:30 - 16:00 stránkový deň
Štvrtok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00 nestránkový deň
Piatok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:00 stránkový deň 

 

 

 

 

 Stavebný úrad  

Pondelok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00 stránkový deň
Utorok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00 nestránkový deň
Streda 7:00 - 12:00 12:30 - 16:00 stránkový deň
Štvrtok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00 nestránkový deň
Piatok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:00 stránkový deň 

 

 

 

 


Obedňajšia prestávka : 12:00 - 12:30

 

Tiesňové čísla - HASIČI Podolínec


0903707143 0948102602 0903251424

Na tieto čísla môžu občania volať 24 hodín denne a ohlasovať požiare, alebo iné udalosti.

Nastavenia cookies