Mestský úrad

Kontakty úradu

Korešpondenčná adresa

Mestský úrad Podolínec
Námestie Mariánske 3
065 03 Podolínec

 

Telefónne čísla

phoneMestský úrad

 

tel: 052/ 4391205

tel: 052/ 4391206

Primátor

Mgr. Jaroslav Seman

 

tel: 052/ 4391205

mobil: 0903 251 424

Prednosta

Ing. Juraj Špes

 

tel: 052/ 4391205

mobil: 0903 418 173Mestská POLÍCIA

 

tel: 052/ 4391205

mobil: 0914 333 387
mobil: 0902 052 882

  
HASIČI - DHZ - tiesňové čísla

mobil: 0940 600 112

mobil: 0918 863 025

Lesy mesta Podolínec s.r.o.tel: 052/ 4391415
Mestská knižnicatel: 052/ 4391490
Stavebný úrad - Ing. Jaroslava Ferenckovámobil: 0910 487 333 
Správca domu smútkumobil: 0904 547 595
Terénna socialna prácamobil: 0914 333 385
  

                                                    


E-mail - Mestský úrad

Mestský úradmupodolinec@podolinec.eu
Informácieinfo@podolinec.eu
Primátor mesta
primator@podolinec.eu
Prednostaprednosta@podolinec.eu
  
Hlavný kontrolór mestakontrolor@podolinec.eu
Mestská políciampolicia@podolinec.eu
Mestská knižnicakniznica@podolinec.eu
Evidencia obyvateľstvaregistratura@podolinec.eu
Matrikamatrika@podolinec.eu
Stavebný úradsu@podolinec.eu
Správa majetku, komunikácií a živ. prostrediasm@podolinec.eu
Učtáreňuctaren@podolinec.eu
Lesy mesta Podolínec s.r.o.lmp@lmp.sk
Správca ITsit@podolinec.eu

 


Bankové spojenie - číslo účtu MÚ Podolínec

VÚB banka, pobočka Podolínec
Ul. sv. Anny 1
065 03 Podolínec

 

Bankový účet IBAN č.: SK19 0200 0000 0026 0611 0051

 

 

Tiesňové čísla - HASIČI Podolínec

0940 600 112, 0918 863 025

Na tieto čísla môžu občania volať 24 hodín denne a ohlasovať požiare, alebo iné udalosti. Číslo je súčasťou systému včasného varovania, cez neho budú upozornení všetci hasiči. Podrobnosti o systéme včasného varovania sú tu: http://www.systemhasici.sk/