Mestský úrad

Kontakty úradu

Korešpondenčná adresa

Mestský úrad Podolínec
Námestie Mariánske 3
065 03 Podolínec

 

Telefónne čísla

phone
 Mestský úrad

tel: 052/ 4391205

tel: 052/ 4391206
fax: 052/ 4391207

 Vedúci odboru vnútornej správy

tel: 052/ 4391205

mobil: 0914 333 348


 Vedúci odboru rozvoja, investícií, správy majetku mesta
tel: 052/ 4391205
 Mestská POLÍCIA

tel: 052/ 4391205

mobil: 0914 333 387

 Vedúca odboru ekonomiky, personalistiky, miezd a sociálnej politiky
tel: 052/ 4391205
 HASIČI - DHZ - tiesňové čísla

mobil: 0940 600 112

mobil: 0918 863 025

 Lesy mesta Podolínec s.r.o.tel: 052/ 4391415
 Mestská knižnicatel: 052/ 4391490
Mestské kultúne stredisko - správca   tel: 052/ 4391205 
 Správca domu smútkumobil: 0904 547 595
 FAX052/ 4391207 
 Terénna socialna prácamobil: 0914 333 385

                                                    


E-mail - Mestský úrad

 mestský úradmupodolinec@podolinec.eu
 informácieinfo@podolinec.eu
 primátor mesta
primator@podolinec.eu
 vedúci odboru vnútornej správyvovs@podolinec.eu
 vedúci odboru rozvoja, investícií, správy majetku mesta
vori@podolinec.eu
 hlavný kontrolór mestakontrolor@podolinec.eu
 mestská políciampolicia@podolinec.eu
 mestská knižnicakniznica@podolinec.eu
 evidencia obyvateľstvaregistratura@podolinec.eu
 matrikamatrika@podolinec.eu
 stavebný úradsu@podolinec.eu
 správa majetku, komunikácií a živ. prostrediasm@podolinec.eu
 učtáreň
uctaren@podolinec.eu
 vedúca odboru ekonomiky, personalistiky, miezd a sociálnej politiky
pam@podolinec.eu
Lesy mesta Podolínec s.r.o.lmp@lmp.sk
Správca ITsit@podolinec.eu

 


E-mail - Poslanci Mestského zastupiteľstva

 RNDr. Emil Válek PhD. emil.valek@podolinec.eu
 Ing. Štefan Zima stefan.zima@podolinec.eu
 Mgr. Eduard Ferencko eduard.ferencko@podolinec.eu
 Mgr. Radoslav Borovský  radoslav.borovsky@podolinec.eu
 Pavol Vychovalý         pavol.vychovaly@podolinec.eu
 MUDr. Ľuboš Filiač lubos.filiac@podolinec.eu
 Marta Simoníková
 Ing. Ján Marhefka jan.marhefka@podolinec.eu
 Peter Hojstrič peter.hojstric@podolinec.eu
Jozef Compeľ compel@zoznam.sk
 Martina Simoníková martina.simonikova@podolinec.eu

 

Bankové spojenie - číslo účtu MÚ Podolínec

VÚB banka, pobočka Podolínec
Ul. sv. Anny 1
065 03 Podolínec

 

Bankový účet IBAN č.: SK19 0200 0000 0026 0611 0051

 

 

Tiesňové čísla - HASIČI Podolínec

0940 600 112, 0918 863 025

Na tieto čísla môžu občania volať 24 hodín denne a ohlasovať požiare, alebo iné udalosti. Číslo je súčasťou systému včasného varovania, cez neho budú upozornení všetci hasiči. Podrobnosti o systéme včasného varovania sú tu: http://www.systemhasici.sk/