Občan

Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom /prechodnom pobyte vystaví mestský úrad občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady
* Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
* Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

Vybavuje
Evidencia obyvateľstva - Bc. Ivana Hanečáková

Kontakt
tel.: 052/43 912 05 (06)
e-mail: registratura@podolinec.eu

Doba vybavenia
na počkanie

Poplatok
5,00 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni mestského úradu

Nastavenia cookies