Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom /prechodnom pobyte vystaví mestský úrad občanovi na požiadanie.


Potrebné doklady

  • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
  • Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie


Kontakt
tel.: 052/43 912 05 (06)
e-mail: registratura@podolinec.eu

Doba vybavenia
na počkanie

Poplatok
5,00 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni mestského úradu

Publikované: 31.8.2011 | Aktualizácia: 28.12.2023
Nastavenia cookies