Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Potrebné doklady:
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
(vzor tlačiva).
Prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na odstránenie stavby
(vzor tlačiva).

Vybavuje
Stavebný úrad - Ing. Jaroslava Ferencková

Kontakt
Tel.: 052/ 43 912 05
e-mail: su@podolinec.eu

Doba vybavenia
30-60 dní

Poplatok
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu, v hotovosti v pokladni MsÚ.

K stiahnutiu

Publikované: 13.12.2011 | Aktualizácia: 7.7.2020
Nastavenia cookies