Mestský úrad

Obchodné verejné súťaže

Informácie k obchodným verejným súťažiam

Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec, IČO: 00330132 vyhlásilo obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľného majetku v katastrálnych územiach Podolínec, Pilhov a Mníšek nad Popradom.

Návrhy na odkúpenie nehnuteľností je možné podávať do 12.6.2020.