Občan

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

K stiahnutiu

Nastavenia cookies