Aktuality

Dotácia na stravu pre žiakov ZŠ a detí MŠ
21.7.2021

Dotácia na stravu pre žiakov ZŠ a detí MŠ

Od 01.09.2021 končí plošné poskytovanie dotácie na stravu pre žiakov základnej školy a deti v poslednom roku navštevovania materskej školy.
Ak si chce rodič uplatniť dotáciu na stravu pre dieťa od 01.09.2021, je povinný do 03.08.2021 predložiť zriaďovateľovi, Mestu Podolínec, osobne alebo emailom na adresu tsp@podolinec.eu čestné vyhlásenie.


Očkovanie proti COVID-19
19.7.2021

Očkovanie proti COVID-19

Očkovacie centrum Polikliniky Sabinov n.o. nás oslovil so žiadosťou o zistenie záujmu o očkovanie občanov od 16 rokov proti COVID-19, mobilnou očkovacou jednotkou v Podolínci.


Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - ZRUŠENÉ
13.7.2021

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - ZRUŠENÉ

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni ruší čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 13.07.2021 od 10:00.


Mestská polícia vyzýva obyvateľov a návštevníkov mesta Podolínec
9.7.2021

Mestská polícia vyzýva obyvateľov a návštevníkov mesta Podolínec

Mestská polícia v Podolínci týmto vyzýva obyvateľov a návštevníkov mesta Podolínec, aby v prípade, že sú svedkami protiprávnej činnosti alebo majú vedomosť o páchaní kriminálnych alebo iných protispoločenských skutkov, neváhali a bezodkladne kontaktovali príslušné policajné zložky.


Očkovannie proti COVID-19 v ambulancii v Podolínci
9.7.2021

Očkovannie proti COVID-19 v ambulancii v Podolínci

Ambulancia MUDr. Jána Hencela pripravuje očkovannie proti COVID 19 v ambulancii v Podolínci. Záujemcovia sa môžu hlásiť na očkovanie od dnešného dňa cestou stránky www.janhencel.sk -objednanie na očkovanie alebo aj telefonicky na 052/43 913 43, 0948 411 321 na termíny po 02.08.2021.


Platby kartou už od zajtra
30.6.2021

Platby kartou už od zajtra

Vážení občania, už od zajtra môžete v pokladni mestského úradu uhrádzať Vaše platby platobnou kartou.


Oznámenie o výluke
25.6.2021

Oznámenie o výluke

Výluka na trase Spišská Belá - Podolínec v dňoch 28. – 30. júna 2021.


Spustenie zberu dát medzinárodného výskumu PIAAC
18.6.2021

Spustenie zberu dát medzinárodného výskumu PIAAC

Vážení občania, dovoľte nám informovať Vás o tom, že naše mesto bolo vybrané do výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých. Pilotná fáza výskumu bude prebiehať v máji až auguste 2021.
VIAC INFO v letáku.


Výzva na vykonanie okliesnenia stromov v ochrannom pásme VN a NN vedení - verejná vyhláška
18.6.2021

Výzva na vykonanie okliesnenia stromov v ochrannom pásme VN a NN vedení - verejná vyhláška

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci okliesnenia a odstránenia stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším vzdušným nízkonapäťovým vedením


Rekreačný chodník Sovia poľana
11.6.2021

Rekreačný chodník Sovia poľana

Dňa 09. júna bol oficiálne uvedený do prevádzky rekreačný chodník Sovia poľana. Pásku spoločne prestrihli primátor mesta a konateľ mestských lesov za prítomnosti starostov obcí Vyšné Ružbachy a Nižné Ružbachy, sponzorov a dodávateľov a ďalších hostí...
Informácia o voľných pracovných miestach
21.6.2021

Informácia o voľných pracovných miestach

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Podolínec zverejňuje oznamu o voľnom pracovnom mieste asistenta učiteľa, školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa v základnej škole.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 3/2021
28.5.2021

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 3/2021

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 3/2021 o držaní psov na území mesta

Návrh VZN č. 3/2021
4.5.2021

Návrh VZN č. 3/2021

NÁVRH VZN č. 3/2021 Držanie psov na území mestaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 2/2021
5.3.2021

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 2/2021

Ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území mesta


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 1/2021
5.3.2021

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 1/2021

O vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Podolínec
NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 2/2021
16.2.2021

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 2/2021

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 2/2021, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území mesta.


NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 1/2021
12.2.2021

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 1/2021

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 1/2021, o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Podolínec


Zápisnica zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 5/2020
28.1.2021

Zápisnica zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 5/2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 5/2020 konaného dňa 28.01.2021 o 07,00 hod. na Mestskom úrade v Podolínci v kancelária primátora mesta.


Zasadnutie komisie OVS
26.1.2021

Zasadnutie komisie OVS

Zasadnutie komisie, ktorá bude vyhodnocovať obchodnú verejnú súťaž č. 5/2020 vyhlásenú Mestom Podolínec dňa 14.12.2020 sa uskutoční dňa 28.01.2021 o 07.00 hod. v kancelárii primátora mesta.


Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Podolínec na 1. polrok 2021
25.11.2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Podolínec na 1. polrok 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Podolínec na 1. polrok 2021


Zápisnica zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020
17.6.2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020 konaného dňa 17.06.2020 o 07,00 hod. na Mestskom úrade v Podolínci v kancelária primátora mesta.
Zasadnutie komisie OVS
15.6.2020

Zasadnutie komisie OVS

Zasadnutie komisie, ktorá bude vyhodnocovať obchodnú verejnú súťaž č. 3/2020 vyhlásenú Mestom Podolínec dňa 15.5.2020 sa uskutoční dňa 17.06.2020 o 07.00 hod. v kancelárii primátora mesta.


Ponuka práce
4.3.2020

Ponuka práce

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec, zverejňuje oznam o 1 voľnom pracovnom mieste školského špeciálneho pedagóga v materskej škole. Pracovné miesto vznikne v rámci projektu Metodicko-pedagogického centra "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov".
Ponuka práce
14.2.2020

Ponuka práce

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec zverejňuje oznam o 2 voľných pracovných miestach asistentov učiteľa v materskej škole. Pracovné miesta vzniknú v rámci projektu Metodicko-pedagogického centra Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.


Návrh VZN č. 1/2020
11.2.2020

Návrh VZN č. 1/2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 1/2020, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Podolínec


Výberové konanie
10.2.2020

Výberové konanie

Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec
8.1.2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec

Mesto Podolínec zastúpené Mgr. Jaroslavom Semanom, primátorom mesta, podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec.


Veselé Vianoce a šťastný Nový rok
23.12.2019

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok Vám prajú zamestnanci MsÚ, poslanci MsZ a primátor mesta !
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PODOLÍNEC NA r. 2020 - 2022
26.11.2019

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PODOLÍNEC NA r. 2020 - 2022

Návrh programového rozpočtu na roky 2020-2022Návrh VZN č. 6/2019
25.11.2019

Návrh VZN č. 6/2019

Návrh VZN 6/2019


Poľovnícke združenie JAVOR Podolínec
20.11.2019

Poľovnícke združenie JAVOR Podolínec

Verejná vyhláška


Voľby do NR SR 2020
12.11.2019

Voľby do NR SR 2020

Informácie pre občanov o Voľbách do NR SR 2020Oznámenie verejnou vyhláškou
4.10.2019

Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie verejnou vyhláškou o pokračovaní vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby. "Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta"VZN Prešovského samosrpávneho kraja č. 71/2019
17.7.2019

VZN Prešovského samosrpávneho kraja č. 71/2019

- ktorým sa zriaďuje Stredná športová škola, Kukučinova 4239/1, Poprad


Pozvánka na jarmok
25.6.2019

Pozvánka na jarmok

Pozvánka s návratkou na Podolínsky jarmok


Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
17.5.2019

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Jednotný formulár pre Žiadosť o pridelenie nájomného bytu, ktorý sa vzťahuje na byty na ul. Lesnej.


Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 4/2019
15.5.2019

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 4/2019

VZN 4-2019, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení


Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 3/2019
15.5.2019

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 3/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 3/2019, ktorým sa upravujú podrobnosti o organizácií miestneho referenda na území mesta PodolínecZámer zámeny pozemkov
8.4.2019

Zámer zámeny pozemkov

Zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Určenie volebných okrskov a volebných miestností
27.3.2019

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019


Kontaktné údaje na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
27.3.2019

Kontaktné údaje na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

Kontaktné údaje na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu konané 25.05.2019Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
28.2.2019

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Sadzba poplatku pre rok 2019Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
13.2.2019

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznámenie súvisiace s prvým kolom prezidentských volieb, konaných dňa 16.03.2019


Návrh VZN č. 2/2019
12.2.2019

Návrh VZN č. 2/2019

V prílohe si môžete pozriet návrh VZN č. 2/2019


Návrh VZN č. 1/2019
11.2.2019

Návrh VZN č. 1/2019

V prílohe si môžete pozrieť návrh VZN č. 1/2019 o dotáciách


Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky
11.2.2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Vyhlásenie volieb a informácie pre voličaVoľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
21.1.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Vyhlásenie prezidentských volieb a informácie pre voličaHarmonogram vývozov triedeného (separovaného) zberu na rok 2019
10.12.2018

Harmonogram vývozov triedeného (separovaného) zberu na rok 2019

V prílohe .pdf si môžete pozrieť harmonogram triedeného odpadu na rok 2019


Africký mor ošípaných - zvyšovanie povedomia verejnosti
7.12.2018

Africký mor ošípaných - zvyšovanie povedomia verejnosti

Informácie o AMO nájdete v pdf. prílohe
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta a MsZ
27.9.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta a MsZ

Mesto Podolínec uverejňuje zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby primátora mesta a pre voľby do mestského zastupiteľstva.


Kandidátne listiny
11.9.2018

Kandidátne listiny

Kandidátne listiny


Volebné okrsky a miestnosti
10.9.2018

Volebné okrsky a miestnosti

Volebné okrsky a miestnostiZáverečný účet mesta za rok 2017
12.6.2018

Záverečný účet mesta za rok 2017

Záverečný účet


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
11.6.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Plán kontrolnej činnosti


Právne poradenstvo
4.6.2018

Právne poradenstvo

Mestský úrad oznamuje, že ďalší termín bezplatného právneho poradenstva bude 20. júna 2018 v čase od 12,00 do 15,00 hod. na Mestskom úrade.


16.4.2018

návrh VZN

návrh VZN


Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob !
4.4.2018

Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob !

Neznalosť zákona neospravedlňuje...


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec
14.3.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec

Mesto Podolínec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec


Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy
25.1.2018

Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžu zákonní zástupcovia podať od 5.2.2018 do 12.3.2018 riaditeľke školy PhDr. Alene Tišákovej v budove základnej školy. Viac v prílohe...


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec
16.1.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec

Mesto Podolínec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ, Školská 2, PodolínecOznámenie o Voľbách do VÚC
21.8.2017

Oznámenie o Voľbách do VÚC

Mestský úrad Podolínec oznamuje, že emailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vo Voľbách do VÚC konaných dňa 4.11.2017 pre 1. a 2. okrsok v meste Podolínec je: registratura@podolinec.eu


Návrh plánu kontrolnej činnosti
9.8.2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Podolínec na 2. polrok 2017


VZN Návrh Doplnok č.2
9.8.2017

VZN Návrh Doplnok č.2

Všeobecné záväzné nariadenia Mesta Podolínec č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Voľby do orgánov samosprávnych krajov
8.7.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

Oznamy správy majetku a stavebného úradu

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "F2BTS ZS a RR bod Podolínec (SL_POD) - optika - verejnou vyhláškou
28.7.2021

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "F2BTS ZS a RR bod Podolínec (SL_POD) - optika - verejnou vyhláškou

Územné rozhodnutie o umiestnení inžinierskej líniovej telekomunikačnej stavby "F2BTS ZS a RR bod Podolínec (SL_POD) - optika" pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s., Bratislava, v zastúpení CASSTEL s.r.o. Košice, Garbiarska 18, Košice.


Stavebné povolenie - Rozšírenie distribučnej siete plynu - Podolínec, Krížava, parc.č. KN-C 1125/49 - verejná vyhláška
19.7.2021

Stavebné povolenie - Rozšírenie distribučnej siete plynu - Podolínec, Krížava, parc.č. KN-C 1125/49 - verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu: "Rozšírenie distribučnej siete plynu - Podolínec, Krížava, parc. č. KN-C 1125/49" pre stavebníka VMV STAVBY A OBCHOD, s.r.o., Tatranská 239/11, 065 03 Podolínec


Oznámenie verejnou vyhláškou - "Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta - zmena stavby pred dokončením"
17.6.2021

Oznámenie verejnou vyhláškou - "Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta - zmena stavby pred dokončením"

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby "Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta - zmena stavby pred dokončením", pre žiadateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice.Územné rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - FTTH_PO_SL_IBV Krizava
31.3.2021

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - FTTH_PO_SL_IBV Krizava

Rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - líniová inžinierska stavba "FTTH_PO_SL_IBV Krizava" pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, v zastúpení elkatel s.r.o., Račianska 96, Bratislava


Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Cyklotrasa Podolínec/Vyšné Ružbachy
25.3.2021

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Cyklotrasa Podolínec/Vyšné Ružbachy

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Cyklotrasa Podolínec/Vyšné Ružbachy pre stavebníka Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, Podolínec, v zastúpení Ing. Jozef Virostko, SAPAN, s.r.o., Za vodou 1389/13, Stará Ľubovňa


Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - F2BTS ZS a RR bod Podolinec (SL_POD)
4.2.2021

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - F2BTS ZS a RR bod Podolinec (SL_POD)

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou na stavbu "F2BTS ZS a RR bod Podolínec (SL_POD)" pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, v zastúpení projektantom CASSTEL s.r.o. Košice, Garbiarska 18, Košice.


Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Cyklotrasa Podolínec / Vyšné Ružbachy
22.1.2021

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Cyklotrasa Podolínec / Vyšné Ružbachy

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu "Cyklotrasa Podolínec / Vyšné Ružbachy" pre stavebníka Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, Podolínec, v zastúpení Ing. Jozef Virostko, SAPAN s.r.o., ktorá bude umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 5382, 5422, 5427, 5623, 5537, 5582, 5536, 5688, 5575, 5061, 5380


Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - FTTH PO SL IBV Krizava
25.11.2020

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - FTTH PO SL IBV Krizava

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou na stavbu "FTTH PO SL IBV" Krizava pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou elkatel s.r.o., Račianska 96, Bratislava
Stavebné povolenie - Výstavba materskej školy v obci Lomnička - verejná vyhláška
12.10.2020

Stavebné povolenie - Výstavba materskej školy v obci Lomnička - verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu "Výstavba materskej školy v obci Lomnička" pre stavebníka Obec Lomnička, Lomnička 66, 065 03, v zastúpení starostkou Máriou Oračkovou
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - Podolínec - PPO mesta, SO 08 Preložky VN, NN vedení
16.9.2020

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - Podolínec - PPO mesta, SO 08 Preložky VN, NN vedení

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - Podolínec - PPO mesta, SO 08 - Preložky VN, NN vedení pre navrhovateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, Košice.


Oznámenie verejnou vyhláškou - Výmena MS VN220_136-138, záhradkárska osada Ružový sad
20.8.2020

Oznámenie verejnou vyhláškou - Výmena MS VN220_136-138, záhradkárska osada Ružový sad

Spoločnosť VSD a.s. pripravuje realizáciu stavby "Výmena MS VN 220_136-138" v lokalite záhradkárskej osady Ružový sad


Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou na stavbu "Výstavba materskej školy v obci Lomnička"
19.8.2020

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou na stavbu "Výstavba materskej školy v obci Lomnička"

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu "Výstavba materskej školy v obci Lomnička" pre stavebníka Obec Lomnička, 065 03 Lomnička 66, IČO: 00330027


Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičova pri MŠ - VETVA A
6.8.2020

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičova pri MŠ - VETVA A

Stavebné povolenie - verejná vyhláška na stavbu "Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičova pri MŠ - VETVA A" pre stavebníka Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec.

Územné rozhodnutie - Zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa
20.7.2020

Územné rozhodnutie - Zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - Zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa


Oznámenie o začatí stavebného konania - Rozšírenie distribučnej siete plynu - Podolínec, Krížava parc. č. KN-C 1125/49
3.7.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania - Rozšírenie distribučnej siete plynu - Podolínec, Krížava parc. č. KN-C 1125/49

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu: "Rozšírenie distribučnej siete plynu - Podolínec, Krížava parc. č. KN-C 1125/49" pre stavebníka VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o., Tatranská 239/11, Podolínec


Územné rozhodnutie - DF O2_Optické pripojenie SLPOD
1.7.2020

Územné rozhodnutie - DF O2_Optické pripojenie SLPOD

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnej telekomunikačnej siete "DF O2_SLPOD" pre navrhovateľov O2 Slovakia, s.r.o., a Slovak Telekom, a.s., v zastúpení spoločnosťou SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, Bratislava


Rozhodnutie - zastavenie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou
16.6.2020

Rozhodnutie - zastavenie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou

Rozhodnutie o zastavení územného konania o umiestnení stavby "Zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa" pre navrhovateľa Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, Podolínec.


Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - "Zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa"
15.6.2020

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - "Zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa"

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania na stavbu "Zastavovacia štúdia IBV Krížava - II. etapa" pre stavebníka Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec

Oznámenie verejnou vyhláškou
19.5.2020

Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania vo veci povolenia stavby “Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičová pri MŠ”

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - DF O2_Optické pripojenie SLPOD
16.4.2020

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - DF O2_Optické pripojenie SLPOD

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou na stavbu - "DF O2_Optické pripojenie SLPOD" pre navrhovateľov O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava a Slovak Telekom, a.s., Bratislava, v zastúpení SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, na pozemkoch parc. č. KN-C 6441, 6119, 908, 5859, 6124, 6120.


Oznámenie o začatí územného konania - zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa
17.1.2020

Oznámenie o začatí územného konania - zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania na stavbu "Zastavovacia štúdia IBV Krížava - II. etapa" pre stavebníka Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 PodolínecÚzemný plán obce Lomnička - záverečné stanovisko
20.11.2019

Územný plán obce Lomnička - záverečné stanovisko

Mesto Podolínec ako dotknutá obec podľa § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Lomnička" a zároveň oznamuje, že do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v kancelárii stavebného úradu v úradných hodinách počas stránkových dní.


Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou výhláškou
21.10.2019

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou výhláškou

"Rozšírenie vodovodu v obci Forbasy, Forbasy, KN-C 377/1"


Toporec - Lengrub úprava NN
20.9.2019

Toporec - Lengrub úprava NN

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31 , Košice pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby , ktorej obsahom je rekonštrukcia a úprava NN vedenia podľa priloženej grafickej situácie.


Zámer zámeny pozemkov
10.9.2019

Zámer zámeny pozemkov

Zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Zámer prenájmu nebytových priestorov
10.9.2019

Zámer prenájmu nebytových priestorov

Zámer nájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Zámer prenájmu bytov
10.9.2019

Zámer prenájmu bytov

Zámer nájmu bytov z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Oznámenie verejnou vyhláškou
19.8.2019

Oznámenie verejnou vyhláškou

Parkovisko pri obytných domoch na ul. Družstevná
1.8.2019

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu

Mesto Podolínec ako dotknutá obec podľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. informuje verejnosť o zverejnení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu "Územný plán obce Lomnička" a oznamuje, že do správy o hodnotení strategického dokumentu a do návrhu strategického dokumentu je môže verejnosť nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy a kópie na Mestskom úrade v Podolínci v kancelárii stavebného úradu v pracovných dňoch, alebo na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR http://enviroportal.sk v časti EIA/SEA.


1.8.2019

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Toporec

Mesto Podolínec podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ako dotknutá obec informuje verejnosť o vypracovaní strategického dokumentu - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Toporec. Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu je prístupné v prílohe. Strategický dokument je dostupný v digitálnej forme k nahliadnutiu na príslušnom orgáne, Obecnom úrade Toporec, webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk - EIA/SEA.


Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - Rekonštrukcia MK ulica Školská
15.7.2019

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - Rekonštrukcia MK ulica Školská

zverejnenie oznámenia o začatí stavebného konania vo veci povolenia stavby - "Rekonštrukcia MK ulica Školská".


4.7.2019

Stavebné povolenie - verejná vyhláška - Podolínec - chatová oblasť, VN prípojka

Stavebné povolenie zverejňované verejnou vyhláškou na stavbu "Podolínec - chatová oblasť VN prípojka pre TS1, TS2, trafostanice, odberné elektrické zariadenia" pre stavebníka Východoslovenská distribučná, a. s.,Košice.

Vyvesil: Ing. Jaroslava Ferencková, stavebný úradOznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - "Podolínec - chatová oblasť, VN prípojka pre TS1 a TS2, NN rozvody, trafostanice, odberné el. zariadenia"
15.5.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - "Podolínec - chatová oblasť, VN prípojka pre TS1 a TS2, NN rozvody, trafostanice, odberné el. zariadenia"

Mesto Podolínec, stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu "Podolínec - chatová oblasť, VN prípojka pre TS1 a TS2, NN rozvody, trafostanice, odberné el. zariadenie".

Oznámenie o vykonávaní okliesnenia a odstránenia stromov v ochrannom pásme VN vedení a pod vonkajším NN vedením
3.5.2019

Oznámenie o vykonávaní okliesnenia a odstránenia stromov v ochrannom pásme VN vedení a pod vonkajším NN vedením

Spoločnosť Steller, s.r.o. ako osoba poverená spol. VSD, a. s. vyzýva vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť distribučnej sústavy, do 10.05.2019


Územné rozhodnutie - Podolínec PPO - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a. s.
30.4.2019

Územné rozhodnutie - Podolínec PPO - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a. s.

Zverejnenie územného rozhodnutia na stavbu "Podolínec - protipovodňová ochrana mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a. s."Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Lomnička"
12.3.2019

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Lomnička"

Mesto Podolínec oznamuje občanom, že strategický dokument "Územný plán obce Lomnička" bude schvaľovaný Okresným úradom Stará Ľubovňa ako príslušným orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie. Do strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Podolínci, stavebnom úrade v pracovných dňoch a verejnosti bude sprístupnený najmenej po dobu 14 dní odo dňa doručenia.


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia
12.3.2019

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania na stavbu "Podolínec - protipovodňová ochrana mesta" na parcely KN-C č. 112/11.
Vyvesené dňa: 12.03.2019
Vyvesil: Ing. FerenckováOznámenie o začatí územného konania - Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a. s.
13.2.2019

Oznámenie o začatí územného konania - Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a. s.

Oznámenie o začatí územného konania na stavbu "Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a. s." verejnou vyhláškou, pre stavebníka Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
6.2.2019

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania na stavbu "Podolínec - protipovodňová ochrana mesta" na parcely KN-C č. 2322, 112/2, 3512.
Vyvesené dňa: 06.02.2019
Vyvesil: Ing. Ferencková


Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov územného plánu Mesta Podolínec
17.1.2019

Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov územného plánu Mesta Podolínec

Mesto Podolínec, ako orgán územného plánovania, oznamuje, že začalo obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu mesta Podolínec.


Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
31.12.2018

Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia

Realizácia optických sietí, klaster PO-02, obec LomničkaOznámenie
26.11.2018

Oznámenie

Oznámenie verejnou vyhláškou - "Podolínec - zriadenie prepoja VN vedenia V-220"
25.9.2018

Oznámenie verejnou vyhláškou - "Podolínec - zriadenie prepoja VN vedenia V-220"

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s., Košice, prostredníctvom spoločnosti ENERPRO, s. r. o., pripravuje realizáciu stavby "Podolínec - zriadenie prepoja VN vedenia V-220".


19.9.2018

Verejná vyhláška

Zmena rozhodnutia


17.9.2018

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby


31.8.2018

Oznámenie

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti


27.8.2018

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania "Podolínec – protipovodňová ochrana mesta“