Aktuality

Aktuality a pozvánky

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu
4.8.2020

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Komplexný návod, ako triediť komunálny odpad


Informácie ohľadom stabilného optického Magio internetu a Magio TV
4.8.2020

Informácie ohľadom stabilného optického Magio internetu a Magio TV

Vážení občania, spoločnosť Slovak Telekom oznamuje, že v stredu v čase od 14:00 - 16:00 na Mestskom úrade v Podolínci máte možnosť dozvedieť sa viac nformácií ohľadom stabilného optického Magio internetu a Magio TV v HD kvalite.


Darovanie krvi
17.7.2020

Darovanie krvi

MS SČK Podolínec a NTS Poprad zorganizovali 02. júla 2020 ďalší mobilný odber krvi v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v našom meste.


Africký mor ošípaných – potvrdenie výskytu u domácich ošípaných
16.7.2020

Africký mor ošípaných – potvrdenie výskytu u domácich ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných ( AMO)


Mestská knižnica – zmena otváracích hodín od 10. júla
10.7.2020

Mestská knižnica – zmena otváracích hodín od 10. júla

Mesto Podolínec oznamuje občanom, že mestská knižnica bude otvorená každú stredu od 12:30 do 16:00 a piatok od 14:00 do 17:00


Sezónne vlaky
7.7.2020

Sezónne vlaky

Poprad-Tatry – Stará Ľubovňa – Muszyna
idú v (6) a (7) od 27. 06. 2020 do 06. 09. 2020


Výzva na predkladanie ponúk
1.7.2020

Výzva na predkladanie ponúk

Predmetom zákazky je uskutočnenie prác „Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičova pri MŠ Podolínec".


Verejná osobná doprava v Prešovskom samosprávnom kraji
15.6.2020

Verejná osobná doprava v Prešovskom samosprávnom kraji

Vážení občania, cestujúci, za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich, na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy v Prešovskom kraji.


Odber krvi mobilnou jednotkou NTS Poprad
15.6.2020

Odber krvi mobilnou jednotkou NTS Poprad

MS SČK vás srdečne pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 02. júla 2020 od 8.00 - 12:00 hod. v MsKS


Oznamy mestského úradu

Zápisnica zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020
17.6.2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020 konaného dňa 17.06.2020 o 07,00 hod. na Mestskom úrade v Podolínci v kancelária primátora mesta.
Zasadnutie komisie OVS
15.6.2020

Zasadnutie komisie OVS

Zasadnutie komisie, ktorá bude vyhodnocovať obchodnú verejnú súťaž č. 3/2020 vyhlásenú Mestom Podolínec dňa 15.5.2020 sa uskutoční dňa 17.06.2020 o 07.00 hod. v kancelárii primátora mesta.


Ponuka práce
4.3.2020

Ponuka práce

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec, zverejňuje oznam o 1 voľnom pracovnom mieste školského špeciálneho pedagóga v materskej škole. Pracovné miesto vznikne v rámci projektu Metodicko-pedagogického centra "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov".
Ponuka práce
14.2.2020

Ponuka práce

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec zverejňuje oznam o 2 voľných pracovných miestach asistentov učiteľa v materskej škole. Pracovné miesta vzniknú v rámci projektu Metodicko-pedagogického centra Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.


Návrh VZN č. 1/2020
11.2.2020

Návrh VZN č. 1/2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 1/2020, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Podolínec


Výberové konanie
10.2.2020

Výberové konanie

Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec
8.1.2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec

Mesto Podolínec zastúpené Mgr. Jaroslavom Semanom, primátorom mesta, podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec.


Veselé Vianoce a šťastný Nový rok
23.12.2019

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok Vám prajú zamestnanci MsÚ, poslanci MsZ a primátor mesta !
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PODOLÍNEC NA r. 2020 - 2022
26.11.2019

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PODOLÍNEC NA r. 2020 - 2022

Návrh programového rozpočtu na roky 2020-2022Návrh VZN č. 6/2019
25.11.2019

Návrh VZN č. 6/2019

Návrh VZN 6/2019


Poľovnícke združenie JAVOR Podolínec
20.11.2019

Poľovnícke združenie JAVOR Podolínec

Verejná vyhláška


Voľby do NR SR 2020
12.11.2019

Voľby do NR SR 2020

Informácie pre občanov o Voľbách do NR SR 2020Oznámenie verejnou vyhláškou
4.10.2019

Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie verejnou vyhláškou o pokračovaní vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby. "Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta"VZN Prešovského samosrpávneho kraja č. 71/2019
17.7.2019

VZN Prešovského samosrpávneho kraja č. 71/2019

- ktorým sa zriaďuje Stredná športová škola, Kukučinova 4239/1, Poprad


Pozvánka na jarmok
25.6.2019

Pozvánka na jarmok

Pozvánka s návratkou na Podolínsky jarmok


Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
17.5.2019

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Jednotný formulár pre Žiadosť o pridelenie nájomného bytu, ktorý sa vzťahuje na byty na ul. Lesnej.


Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 4/2019
15.5.2019

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 4/2019

VZN 4-2019, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení


Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 3/2019
15.5.2019

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 3/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 3/2019, ktorým sa upravujú podrobnosti o organizácií miestneho referenda na území mesta PodolínecZámer zámeny pozemkov
8.4.2019

Zámer zámeny pozemkov

Zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Určenie volebných okrskov a volebných miestností
27.3.2019

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019


Kontaktné údaje na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
27.3.2019

Kontaktné údaje na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

Kontaktné údaje na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu konané 25.05.2019Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
28.2.2019

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Sadzba poplatku pre rok 2019Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
13.2.2019

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznámenie súvisiace s prvým kolom prezidentských volieb, konaných dňa 16.03.2019


Návrh VZN č. 2/2019
12.2.2019

Návrh VZN č. 2/2019

V prílohe si môžete pozriet návrh VZN č. 2/2019


Návrh VZN č. 1/2019
11.2.2019

Návrh VZN č. 1/2019

V prílohe si môžete pozrieť návrh VZN č. 1/2019 o dotáciách


Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky
11.2.2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Vyhlásenie volieb a informácie pre voličaVoľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
21.1.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Vyhlásenie prezidentských volieb a informácie pre voličaHarmonogram vývozov triedeného (separovaného) zberu na rok 2019
10.12.2018

Harmonogram vývozov triedeného (separovaného) zberu na rok 2019

V prílohe .pdf si môžete pozrieť harmonogram triedeného odpadu na rok 2019


Africký mor ošípaných - zvyšovanie povedomia verejnosti
7.12.2018

Africký mor ošípaných - zvyšovanie povedomia verejnosti

Informácie o AMO nájdete v pdf. prílohe
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta a MsZ
27.9.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta a MsZ

Mesto Podolínec uverejňuje zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby primátora mesta a pre voľby do mestského zastupiteľstva.


Kandidátne listiny
11.9.2018

Kandidátne listiny

Kandidátne listiny


Volebné okrsky a miestnosti
10.9.2018

Volebné okrsky a miestnosti

Volebné okrsky a miestnostiZáverečný účet mesta za rok 2017
12.6.2018

Záverečný účet mesta za rok 2017

Záverečný účet


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
11.6.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Plán kontrolnej činnosti


Právne poradenstvo
4.6.2018

Právne poradenstvo

Mestský úrad oznamuje, že ďalší termín bezplatného právneho poradenstva bude 20. júna 2018 v čase od 12,00 do 15,00 hod. na Mestskom úrade.


16.4.2018

návrh VZN

návrh VZN


Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob !
4.4.2018

Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob !

Neznalosť zákona neospravedlňuje...


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec
14.3.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec

Mesto Podolínec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec


Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy
25.1.2018

Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžu zákonní zástupcovia podať od 5.2.2018 do 12.3.2018 riaditeľke školy PhDr. Alene Tišákovej v budove základnej školy. Viac v prílohe...


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec
16.1.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec

Mesto Podolínec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ, Školská 2, PodolínecOznámenie o Voľbách do VÚC
21.8.2017

Oznámenie o Voľbách do VÚC

Mestský úrad Podolínec oznamuje, že emailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vo Voľbách do VÚC konaných dňa 4.11.2017 pre 1. a 2. okrsok v meste Podolínec je: registratura@podolinec.eu


Návrh plánu kontrolnej činnosti
9.8.2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Podolínec na 2. polrok 2017


VZN Návrh Doplnok č.2
9.8.2017

VZN Návrh Doplnok č.2

Všeobecné záväzné nariadenia Mesta Podolínec č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Voľby do orgánov samosprávnych krajov
8.7.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča


Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra mesta Podolínec
5.6.2017

Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra mesta Podolínec

Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra mesta PodolínecNávrh na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Podolínec č. 1/2013
3.4.2017

Návrh na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Podolínec č. 1/2013

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou, Školská 2, Podolínec


Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 1/2017
3.4.2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 1/2017

ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta
Právne poradenstvo
22.1.2017

Právne poradenstvo

Mestský úrad oznamuje, že ďalší termín bezplatného právneho poradenstva bude 24. januára 2018 v čase od 13,00 do 15,00 hod. na Mestskom úrade.Návrh plánu činnosti kontrolóra II. polrok 2016
15.6.2016

Návrh plánu činnosti kontrolóra II. polrok 2016

Návrh plánu činnosti kontrolóra II. polrok 2016


Záverečný účet mesta za rok 2015
15.6.2016

Záverečný účet mesta za rok 2015

Záverečný účet mesta za rok 2015

Oznamy správy majetku a stavebného úradu

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičova pri MŠ - VETVA A
6.8.2020

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičova pri MŠ - VETVA A

Stavebné povolenie - verejná vyhláška na stavbu "Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičova pri MŠ - VETVA A" pre stavebníka Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec.

Územné rozhodnutie - Zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa
20.7.2020

Územné rozhodnutie - Zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - Zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa


Oznámenie o začatí stavebného konania - Rozšírenie distribučnej siete plynu - Podolínec, Krížava parc. č. KN-C 1125/49
3.7.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania - Rozšírenie distribučnej siete plynu - Podolínec, Krížava parc. č. KN-C 1125/49

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu: "Rozšírenie distribučnej siete plynu - Podolínec, Krížava parc. č. KN-C 1125/49" pre stavebníka VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o., Tatranská 239/11, Podolínec


Územné rozhodnutie - DF O2_Optické pripojenie SLPOD
1.7.2020

Územné rozhodnutie - DF O2_Optické pripojenie SLPOD

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnej telekomunikačnej siete "DF O2_SLPOD" pre navrhovateľov O2 Slovakia, s.r.o., a Slovak Telekom, a.s., v zastúpení spoločnosťou SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, Bratislava


Rozhodnutie - zastavenie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou
16.6.2020

Rozhodnutie - zastavenie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou

Rozhodnutie o zastavení územného konania o umiestnení stavby "Zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa" pre navrhovateľa Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, Podolínec.


Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - "Zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa"
15.6.2020

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - "Zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa"

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania na stavbu "Zastavovacia štúdia IBV Krížava - II. etapa" pre stavebníka Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec

Oznámenie verejnou vyhláškou
19.5.2020

Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania vo veci povolenia stavby “Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičová pri MŠ”

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - DF O2_Optické pripojenie SLPOD
16.4.2020

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - DF O2_Optické pripojenie SLPOD

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou na stavbu - "DF O2_Optické pripojenie SLPOD" pre navrhovateľov O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava a Slovak Telekom, a.s., Bratislava, v zastúpení SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, na pozemkoch parc. č. KN-C 6441, 6119, 908, 5859, 6124, 6120.


Oznámenie o začatí územného konania - zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa
17.1.2020

Oznámenie o začatí územného konania - zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania na stavbu "Zastavovacia štúdia IBV Krížava - II. etapa" pre stavebníka Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 PodolínecÚzemný plán obce Lomnička - záverečné stanovisko
20.11.2019

Územný plán obce Lomnička - záverečné stanovisko

Mesto Podolínec ako dotknutá obec podľa § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Lomnička" a zároveň oznamuje, že do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v kancelárii stavebného úradu v úradných hodinách počas stránkových dní.


Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou výhláškou
21.10.2019

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou výhláškou

"Rozšírenie vodovodu v obci Forbasy, Forbasy, KN-C 377/1"


Toporec - Lengrub úprava NN
20.9.2019

Toporec - Lengrub úprava NN

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31 , Košice pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby , ktorej obsahom je rekonštrukcia a úprava NN vedenia podľa priloženej grafickej situácie.


Zámer zámeny pozemkov
10.9.2019

Zámer zámeny pozemkov

Zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Zámer prenájmu nebytových priestorov
10.9.2019

Zámer prenájmu nebytových priestorov

Zámer nájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Zámer prenájmu bytov
10.9.2019

Zámer prenájmu bytov

Zámer nájmu bytov z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Oznámenie verejnou vyhláškou
19.8.2019

Oznámenie verejnou vyhláškou

Parkovisko pri obytných domoch na ul. Družstevná
1.8.2019

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu

Mesto Podolínec ako dotknutá obec podľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. informuje verejnosť o zverejnení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu "Územný plán obce Lomnička" a oznamuje, že do správy o hodnotení strategického dokumentu a do návrhu strategického dokumentu je môže verejnosť nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy a kópie na Mestskom úrade v Podolínci v kancelárii stavebného úradu v pracovných dňoch, alebo na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR http://enviroportal.sk v časti EIA/SEA.


1.8.2019

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Toporec

Mesto Podolínec podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ako dotknutá obec informuje verejnosť o vypracovaní strategického dokumentu - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Toporec. Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu je prístupné v prílohe. Strategický dokument je dostupný v digitálnej forme k nahliadnutiu na príslušnom orgáne, Obecnom úrade Toporec, webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk - EIA/SEA.


Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - Rekonštrukcia MK ulica Školská
15.7.2019

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - Rekonštrukcia MK ulica Školská

zverejnenie oznámenia o začatí stavebného konania vo veci povolenia stavby - "Rekonštrukcia MK ulica Školská".


4.7.2019

Stavebné povolenie - verejná vyhláška - Podolínec - chatová oblasť, VN prípojka

Stavebné povolenie zverejňované verejnou vyhláškou na stavbu "Podolínec - chatová oblasť VN prípojka pre TS1, TS2, trafostanice, odberné elektrické zariadenia" pre stavebníka Východoslovenská distribučná, a. s.,Košice.

Vyvesil: Ing. Jaroslava Ferencková, stavebný úradOznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - "Podolínec - chatová oblasť, VN prípojka pre TS1 a TS2, NN rozvody, trafostanice, odberné el. zariadenia"
15.5.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - "Podolínec - chatová oblasť, VN prípojka pre TS1 a TS2, NN rozvody, trafostanice, odberné el. zariadenia"

Mesto Podolínec, stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu "Podolínec - chatová oblasť, VN prípojka pre TS1 a TS2, NN rozvody, trafostanice, odberné el. zariadenie".

Oznámenie o vykonávaní okliesnenia a odstránenia stromov v ochrannom pásme VN vedení a pod vonkajším NN vedením
3.5.2019

Oznámenie o vykonávaní okliesnenia a odstránenia stromov v ochrannom pásme VN vedení a pod vonkajším NN vedením

Spoločnosť Steller, s.r.o. ako osoba poverená spol. VSD, a. s. vyzýva vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť distribučnej sústavy, do 10.05.2019


Územné rozhodnutie - Podolínec PPO - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a. s.
30.4.2019

Územné rozhodnutie - Podolínec PPO - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a. s.

Zverejnenie územného rozhodnutia na stavbu "Podolínec - protipovodňová ochrana mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a. s."Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Lomnička"
12.3.2019

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Lomnička"

Mesto Podolínec oznamuje občanom, že strategický dokument "Územný plán obce Lomnička" bude schvaľovaný Okresným úradom Stará Ľubovňa ako príslušným orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie. Do strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Podolínci, stavebnom úrade v pracovných dňoch a verejnosti bude sprístupnený najmenej po dobu 14 dní odo dňa doručenia.


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia
12.3.2019

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania na stavbu "Podolínec - protipovodňová ochrana mesta" na parcely KN-C č. 112/11.
Vyvesené dňa: 12.03.2019
Vyvesil: Ing. FerenckováOznámenie o začatí územného konania - Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a. s.
13.2.2019

Oznámenie o začatí územného konania - Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a. s.

Oznámenie o začatí územného konania na stavbu "Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a. s." verejnou vyhláškou, pre stavebníka Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
6.2.2019

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania na stavbu "Podolínec - protipovodňová ochrana mesta" na parcely KN-C č. 2322, 112/2, 3512.
Vyvesené dňa: 06.02.2019
Vyvesil: Ing. Ferencková


Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov územného plánu Mesta Podolínec
17.1.2019

Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov územného plánu Mesta Podolínec

Mesto Podolínec, ako orgán územného plánovania, oznamuje, že začalo obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu mesta Podolínec.


Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
31.12.2018

Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia

Realizácia optických sietí, klaster PO-02, obec LomničkaOznámenie
26.11.2018

Oznámenie

Oznámenie verejnou vyhláškou - "Podolínec - zriadenie prepoja VN vedenia V-220"
25.9.2018

Oznámenie verejnou vyhláškou - "Podolínec - zriadenie prepoja VN vedenia V-220"

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s., Košice, prostredníctvom spoločnosti ENERPRO, s. r. o., pripravuje realizáciu stavby "Podolínec - zriadenie prepoja VN vedenia V-220".


19.9.2018

Verejná vyhláška

Zmena rozhodnutia


17.9.2018

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby


31.8.2018

Oznámenie

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti


27.8.2018

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania "Podolínec – protipovodňová ochrana mesta“1.8.2018

Oznámenie

Oznámenie o začatí konania

31.1.2018

Zámer zámeny


29.11.2017

Ademstav


29.11.2017

Prenájom zámer