Výzva na zaplatenie nedoplatkov

Mesto Podolínec upozorňuje občanov - daňovníkov na zaplatenie nedoplatku dane a poplatku za komunálny odpad. Z dôvodu epidemiologickej situácie odporúčame občanom, aby k úhrade daní a poplatkov uprednostnili bezhotovostnú úhradu pred hotovostnou platbou.
Pri úhrade platby uvádzajte prosím jednotlivé variabilné symboly pre každý druh dane.

Informácie: Mgr. Ivana Barlíková, Referát miestnych daní a poplatkov, 052/43 912 05.

 

Ďakujeme za pochopenie

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť