Zberné miesto - OTVÁRACIE HODINY

Zberné miesto, ktoré je vytvorené v skladoch na ul. Lesnej (bývalý sklad olejov pri mechanizačnej dielni) bude v roku 2022 otvorené každú stredu nasledovne:

 • Zimné obdobie
 1. od 1.1. do 28.2. v čase od 13:00 do 15:30
 2. od 1.11. do 31.12. v čase od 13:00 do 15:30
 • Letné obdobie
 1. od 1.3. do 31.10. v čase od 14:00 do 16:30

Na zberné miesto je možné priniesť:

 • Nadrozmerné papierové obaly, kartóny
 • Nadrozmerný polystyrén (bez znečistení)
 • Jedlý rastlinný olej v pôvodnej fľaši alebo v pet - fľaši, podľa možností bez nečistôt (nie masť zo živočíšneho tuku)
 • Jednotlivé zložky separovaného odpadu, ak už nie je miesto v zberných nádobách alebo vo vreci
 • Elektrické zariadenia v celku, vrátane všetkých súčastí (nekompletné elektrické zariadenia pracovníci neprevezmú)

Veľkoobjemový kontajner od stodoly

 • Od 1.5.2020 je presunutý do mechanizačnej dielne na ul. Lesnej
 • Odpad môže priviesť poplatník mesta Podolínec v množstve 500 kg/rok
 • Pracovník prevezme len vytriedený komunálny odpad
 • Vedie sa evidencia
 • Obyvateľ si musí zabezpečiť vykládku do kontajnera
 • Kontajner je uzavretý a je prístupný len v čase otvorenia zberného miesta
 • Ku stodole sa zakazuje privážať odpad
 • Ukladanie odpadu pri stodole bude riešiť Mestská polícia
 • Nepreberajú sa pneumatiky

Odpady sa preberajú len v určenom čase. Je zakázané ponechať odpad na dvore, pred dvorom, pri bráne, takéto konanie bude riešené Mestskou políciou.

Pri dovoze, prosíme zabezpečiť aj vykládku, na zbernom mieste bude prítomný len jeden zamestnanec - zamestnankyňa, nebude teda možné poskytnúť takúto službu.

Separovaný odpad nesmie byť znečistený.

Dovoz väčšieho množstva odpadu nám nahláste na tel. č. 0914 333 348 Ing. Ján Laufik.

Prosíme obyvateľov aby nadrozmerný separovaný odpad neukladali ku kontajnerom, ale aby ho priviezli na zberné miesto v určenom čase.

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies