Oznámenie o voľných pracovných miestach

OZNÁMENIE

o voľných pracovných miestach

 

Pracovná pozícia: 2x samostatný odborný referent

 

Nástup: ihneď, resp. najneskôr 01.12.2023

 

Pracovná náplň: prenesený výkon štátnej správy – matrika, pokladničná agenda vrátane hmotnej zodpovednosti za hotovosť, overovanie dokumentov, registratúra – došlá a odoslaná pošta, elektronická komunikácia v rámci rozhrania slovensko.sk, register obyvateľov, evidencia poplatkov za komunálne odpady, sklad civilnej obrany, správa daní a poplatkov, komplexná administratívna činnosť, zabezpečenie spoločenských obradov a príležitostí v rámci výkonu samosprávy a štátnej správy a ďalšie pracovné činnosti.

 

Požadované zručnosti a kvalifikácia:

  • Minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • Znalosť práce na PC – word, excel, outlook na vynikajúcej úrovni.
  • Znalosť práce v informačných systémoch výhodou (napr. CG ISS, URBIS, TOPSET, IVeS alebo podobné).
  • Bezúhonnosť – preukazuje vybraný uchádzač až po oznámení o prijatí do zamestnania.
  • Vynikajúce komunikačné zručnosti, empatický prístup, schopnosť timemanagementu a zvládania stresu.
  • Znalosť anglického, alebo nemeckého jazyka – základy.
  • Znalosť desaťprstovej hmatovej metódy, znalosť administratívnych a korešpondenčných pravidiel na vynikajúcej úrovni.

 

Platové podmienky:

V zmysle zákona 553/2023 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Trvanie pracovného pomeru: pracovná zmluva na dobu neurčitú, skúšobná doba 3 mesiace.

 

V prípade záujmu zašlite: Motivačný list spolu so životopisom na e-mailovú adresu: primator@podolinec.eu, alebo poštou, najneskôr do 07.11.2023. Uchádzači budú pozvaní na pohovor spojený s overením praktických skúseností priamo v modelových situáciách.

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies