Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.Výmena strešnej krytiny na Dome služieb v Podolínci

Dátum zverejnenia:
8.8.2017
Poradové číslo:
23
Cena bez DPH:
33 437,43 € 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
17.8.2017  do 11:15
Termín dodania:
15.9.2017 
Kód CPV:
45261410-1 

Kontakt

Ing. Zima Štefan Mgr. Pavel Mularčík
Tel.: 0905407941

Dokumenty

Nastavenia cookies