Podpora opatrovateľskej služby v meste Podolínec

202001200857580.projekt

 

 

 

 

Názov projektu:

Podpora opatrovateľskej služby v meste Podolínec

 

Hlavný cieľ projektu:

Zlepšiť prístup k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným sociálnym službám

všeobecného záujmu na území mesta Podolínec.

 

Trvanie projektu: 09/2019 – 10/2021

Nenávratný finančný príspevok: 54 600 EUR

Typ projektu: dopytovo – orientovaný projekt

 

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

www.esf.gov.sk

www.ia.gov.sk

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Publikované: 20.1.2020 | Aktualizácia: 20.1.2020
Nastavenia cookies