Mestský úrad

Rekonštrukcia Základnej školy a Materskej školy Podolínec

Názov projektu : Rekonštrukcia Základnej školy a Materskej školy Podolínec

Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo financií výstavby a regionálneho rozvoja SR

Názov programu: ROP-1.1-2008/01- 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Predkladateľ: Mesto Podolínec

Dátum podania žiadosti: 15.5.2008

Požadovaná dotácia : 42 882 530,27,- Sk

Poskytnutá dotácia : 1 191 467,02,- €

Fotografie:

Nastavenia cookies