Podolínska mládež chce opäť hrať futbal!

Záverečná správa o projekte

 
Názov projektu:     Podolínska mládež chce opäť hrať futbal!
 
Schválená suma:   8 tis. EUR   – Nadácia Slovenskej sporiteľne
                             3 tis. EUR   – mesto Podolínec
 
 
Projekt bol rozčlenený na tri časti:
 
Prvá časť :    Nákup športového materiálu
Druhá časť:   Rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení
Tretia časť:   Rekonštrukcia ihriska
 
 
Prvá časť projektu – „Nákup športového materiálu „- bola ukončená už koncom septembra.
 
Druhú časť projektu – „Rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení“ sa nám podarila ukončiť v polovici novembra.
 
Tretia časť projektu Rekonštrukcia ihriska“ – bola ukončená koncom novembra, kedy bolo ihrisko upravené traktorovými lúčnymi bránami, a taktiež sa naviezla na ihrisko rašelina, potrebná na zúrodnenie podložia.
 
    Vďaka pomoci mesta, lesov mesta Podolínec a dobrovoľníckej práci sa nám podarilo nad rámec projektu zrekonštruovať aj fasádu budovy futbalového klubu.
 
    Na dobrovoľníckej práci sa najviac podieľali: Marián Dlugoš, František Žoldák a Maroš Dlugoš, za to im patrí veľká vďaka. Poďakovanie patrí aj živnostníkovi Ľubomírovi Kubisovi  za dobre odvedenú prácu pri rekonštrukcii šatní a hygienických zariadení.
 
    Ďakujeme aj všetkým tým, ktorí neboli spomenutí a podieľali sa či už prácou alebo iným spôsobom na rekonštrukcii budovy futbalového klubu.
 
 
 
Vízia do budúcnosti
 
    Na jar nás čaká ešte veľa práce s úpravou futbalového ihriska. Bude nutné navoziť ešte určité množstvo rašeliny, zarovnať ihrisko, zasiať trávu, opraviť zábradlie, opraviť tribúnu. Verím, že spoločnými silami sa nám to podarí a prvé kolo jesennej časti futbalového ročníka budú dorastenci aj muži hrať konečne na domácej pôde.
 
                                                                                                      Mgr. Eduard Ferencko
 
 
 

Nákup športového materiálu - prvá časť projektu

Rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení - druhá časť projektu

Rekonštrukcia fasády - tretia časť projektu

Rekonštrukcia ihriska - tretia časť projektu

Nastavenia cookies