Mestský úrad

Meštiansky dom č. 29 - obnova a rekonštrukcia

Názov projektu : Meštiansky dom č. 29 - obnova a rekonštrukcia

Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo kultúry SR

Názov programu: Výnos MK SR č. – 3026/2008-10/11619 o poskytovaní dotácií

Predkladateľ: Mesto Podolínec

Dátum podania žiadosti: 7.1. 2009

Požadovaná dotácia: 185 622,-€

Poskytnutá dotácia : 3 000,-€

Fotografie:

Nastavenia cookies