Regenerácia Námestia Mariánskeho Podolínec

Názov projektu : Regenerácia Námestia Mariánskeho Podolínec

Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo financií výstavby a regionálneho rozvoja SR

Názov programu: ROP-4.1a-2009- 4.1 Regenerácia sídel

Predkladateľ: Mesto Podolínec

Dátum podania žiadosti: 26.4.2009

Požadovaná dotácia : 943 052,38,- €

 

Schválená dotácia (NFP) :   942 443,70,- €

 

K stiahnutiu

Nastavenia cookies