Cezhraničná spolupráca miest Podolínec a Rytro

Názov projektu : Cezhraničná spolupráca miest Podolínec a Rytro

Poskytovateľ grantu:  Európsky fond regionálneho rozvoja / Prešovský samosprávny kraj

Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko– Slovenská republika Predkladateľ: Mesto Podolínec

Dátum podania žiadosti: 29.6.2009

Požadovaná dotácia: 29 768,7

Schválená dotácia : 28 276,95 € 

 

 

K stiahnutiu

Nastavenia cookies