Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum Príloha Kategória
Obchodná verejná súťaž č. 4/20248.7.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.png  
Uznesenia prijaté na 16. zasadnutí MsZ 28.06.20243.7.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 5.63 MB  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 5/20241.7.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 494.19 kB  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 4/20241.7.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 499.06 kB  
Pozvánka na XVI. zasadnutie MsZ 28.06.202421.6.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 208.2 kB  
Zápisnica z otvárania obálok verejnej obchodnej súťaže č. 3/202420.6.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 146.23 kB  
Zápisnica z otvárania obálok verejnej obchodnej súťaže č. 2/202420.6.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 147.41 kB  
OZNÁMENIE O OTVÁRANÍ A VYHODNOTENÍ 17.6.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 185.45 kB  
OZNÁMENIE O OTVÁRANÍ A VYHODNOTENÍ 13.6.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 183.77 kB  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 5/202412.6.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 495.54 kB  
Zámer predaja nehnuteľného majetku Sv. Anny 1211.6.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 254.72 kB  
Zámer predaja nehnuteľného majetku Sv. Anny 1111.6.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 256.41 kB  
Zámer predaja nehnuteľného majetku Družstevná 18 11.6.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 255.6 kB  
Zámer predaja nehnuteľného majetku Kulomber11.6.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 196.67 kB  
Zámer predaja nehnuteľného majetku Gontkovič 11.6.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 195.08 kB  
Zámer predaja nehnuteľného majetku Družstevná 12 11.6.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 252.19 kB  
Správa hlavnej kontrolórky Mesta Podolínec10.6.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 213.86 kB  
Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - Zápisnice okrskových volebných komisií 10.6.2024202402251529300.2024-02-25-152841.pngVoľby do EÚ 2024
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti7.6.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 51.62 kB  
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu5.6.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 31.64 kB  
Záverečný účet Mesta Podolínec za rok 20233.6.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 624.74 kB  
Určenie použitia trvalého dopravného značenia - Cyklotrasa Podolínec / Vyšné Ružbachy3.6.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 160.57 kB  
Oznámenie o strategickom dokumente„Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj“31.5.2024201907171146270.psk.png  
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Podolínec na 2. polrok 202427.5.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 240.97 kB  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 3/202424.5.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 607.35 kB  
Uznesenia prijaté na 15. zasadnutí MsZ 23.05.202424.5.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 389.76 kB  
Program rozvoja Mesta Podolínec na roky 2024 - 203024.5.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 1.06 MB  
Obchodná verejná súťaž č. 3/202424.5.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.png  
Pozvánka na XV. zasadnutie MsZ 23.05.202417.5.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.png  
Beh Soviou poľanou - určenie použitia dopravného značenia17.5.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 175.31 kB  
Rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie - Beh Soviou poľanou - povolenie krátkodobej čiastočnej uzávierky miestnej komunikácie17.5.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 166.99 kB  
Zámer prenájmu SHR Rybka 13.5.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 277.8 kB  
Zámer predaja nehnuteľného majetku Tindula 13.5.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 190.4 kB  
Zámer predaja nehnuteľného majetku 13.5.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 198.84 kB  
Informácia o voľnom pracovnom mieste 10.5.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.png  
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ DOPORUČENEJ ZÁSIELKY DO VLASTNÝCH RÚK3.5.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 135.33 kB  
Nastavenia cookies