Mestský úrad

SPERA

Názov projektu : SPERA

Poskytovateľ grantu: 

- Ministerstvo financií výstavby a regionálneho rozvoja
- SR/Združenie región Tatry

Názov programu: „Spoločne zveľaďujme krajinu EUT“

Predkladateľ: Mesto Podolínec

Dátum podania žiadosti: 16.6.2009

Požadovaná dotácia: 8 800,- €

Poskytnutá dotácia : 700,- €

Aktivity boli financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, prostredníctvom finančného príspevku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Fotografie:

Nastavenia cookies