Mestský úrad

Rekonštrukcia cintorínskeho múra

Názov projektu : Rekonštrukcia cintorínskeho múra

Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo financií SR

Názov programu: Výnos MF SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií

Predkladateľ: Mesto Podolínec

Dátum podania žiadosti: 30.3.2009

Požadovaná dotácia: 33 360,- €

V procese schvaľovania.

 

 

Nastavenia cookies