Samospráva Mesta

Poslanci Mestského zastupiteľstva
 • Michal Marhefka, Mgr. - nezávislý kandidát      email: marhefka.m@gmail.com

 

 • Emil Válek, RNDr., PhD. - SaS, OĽANO, NOVA, Občianska konzervatívna strana, SPOLU - občianska demokracia email: valekem@orangemail.sk

 

 • Mária Hangurbadžová, Bc. - nezávislý kandidát       email: maria.hangurbadzova@gmail.com

 

 • Lukáš Antoni, JUDr. - Strana tolerancie a spolunažívania       email: lukas.antoni@gmail.com

 

 • Kristián Hanečák, Ing. - Demokrati Slovenska email:

 

 • Dominika Skybová, Mgr. - nezávislý kandidát       email: skybova.poslanec.podolinec@gmail.com

 

 • Martina Simoníková - nezávislý kandidát       email: simonikovamartina@gmail.com

 

 • Eduard Ferencko, Mgr. - KDH       email: e.ferencko@gmail.com

 

 • Ján Spirčák, Mgr. - nezávislý kandidát       email: jan.spircak@gmail.com

 

 • Jozef Reznický - MOST - HÍD       email: jozef.reznicky@pobox.sk

 

 • Peter Demák, Mgr. - SME RODINA - Boris Kollár       email: pdemak@gmail.com
Súhrn odmien vyplatených poslancom za rok 2019
  Meno a priezvisko Odmeny I. Odmeny II. Odmeny III.  Odmeny IV.  Spolu za rok
     
      MsZ, 35 € Komisie Spolu MsZ, 35 € Komisie Spolu MsZ, 35 € Komisie Spolu MsZ, 35 € Komisie Spolu  
1 JUDr. Lukáš Antoni 70 15 85 105 105 210 70 90 160 70 120 190 645
2 Mgr. Peter Demák 140 35 175 70 40 110 70 95 165 70 40 110 560
3 Mgr. Eduard Ferencko 140 30 170 35 30 65 70 60 130 70 30 100 465
4 Ing. Kristián Hanečák 140 75 215 70 60 130 35 60 95 70 100 170 610
5 Bc. Mária Hangurbadžová 140 90 230 70 105 175 70 90 160 70 75 145 710
6 Mgr. Michal Marhefka 140 40 180 70 40 110 70 40 110 70 60 130 530
7 Jozef Reznický 140 60 200 70 45 115 70 45 115 70 75 145 575
8 Martina Simoníková 140 30 170 70 30 100 70 30 100 70 45 115 485
9 Mgr. Dominika Skybová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 440 790 790
10 Mgr. Ján Spirčák 140 15 155 70 30 100 70 0 70 70 30 100 425
11 RNDr. Emil Valek, PhD. 140 50 190 70 15 85 70 50 120 70 45 115 510
    1330 440 1770 700 500 1200 665 560 1225 1050 1060 2110 6305