Samospráva Mesta

Poslanci Mestského zastupiteľstva

RNDr. Emil VÁLEK

RNDr. Emil  VALEK, PhD.


 

 

e-mail: valekem@azet.sk, emil.valek@podolinec.eu

Politická strana, hnutie alebo koalícia:  KDH

Predseda komisie v zmysle Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z.z. v znení Ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Člen komisie kultúry, športu a cestovného ruchu.

Člen komisie finančnej a na zmiernenie tvrdosti VZN o nakladaní s komunálnym odpadom.

Kontaktný poslanec pre ochranu a zastupovanie verejného záujmu pre ulice: Moyzesova, Jozefa Smreka, Štúrová, Kukučínova.


Ing.   Štefan   Z I M A

Ing. Štefan  ZIMA


 

 

e-mail: stefan.zima@kezmarok.sk, stefan.zima@podolinec.eu

Politická strana, hnutie alebo koalícia:  SDKÚ-DS

Zástupca primátora mesta.

Predseda komisie finančnej a na zmiernenie tvrdosti VZN o nakladaní s komunálnym odpadom.

Kontaktný poslanec pre ochranu a zastupovanie verejného záujmu pre ulice: Bernolákova, Generála Štefánika.


Mgr. Eduard FERENCKO

Mgr. Eduard  FERENCKO 


 

 

e-mail: e.fer@zoznam.sk, eduard.ferencko@podolinec.eu

Politická strana, hnutie alebo koalícia:  SDKÚ-DS

Predseda komisie kultúry, športu a cestovného ruchu.

Člen komisie v zmysle Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z.z. v znení Ú.z. č. 545/2005 Z.z..

Kontaktný poslanec pre ochranu a zastupovanie verejného záujmu pre ulice: Sládkovičová.


Pavol  VYCHOVALY

e-mail: pavolvychovaly1949@gmail.com, pavol.vychovaly@podolinec.eu

Politická strana, hnutie alebo koalícia:  KDH

Člen komisie sociálnej a bytovej.

Kontaktný poslanec pre ochranu a zastupovanie verejného záujmu pre ulice: 


Mgr. Radoslav BOROVSKÝ

Mgr. Radoslav  BOROVSKÝ


 

 

e-mail: radoslav.borovsky@gmail.com, radoslav.borovsky@podolinec.eu

Politická strana, hnutie alebo koalícia:  nezávislý kandidát

Člen komisie kultúry, športu a cestovného ruchu.

Člen komisie v zmysle Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z.z. v znení Ú.z. č. 545/2005 Z.z..

Kontaktný poslanec pre ochranu a zastupovanie verejného záujmu pre ulice: Lesná, Svätej Anny.


MUDr. Ľuboš  FILIAČ


 

 

e-mail: lubosfiliac@gmail.com, lubos.filiac@podolinec.eu

Politická strana, hnutie alebo koalícia:  SIEŤ

Predseda komisie sociálnej a bytovej.

Člen komisie v zmysle Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z.z. v znení Ú.z. č. 545/2005 Z.z..

Kontaktný poslanec pre ochranu a zastupovanie verejného záujmu pre ulice: 


 

Ing. Ján MARHEFKA

Ing. Ján  MARHEFKA


 

 

e-mail: jmarhefka@lesytanap.sk, jan.marhefka@podolinec.eu

Politická strana, hnutie alebo koalícia:  KDH

Predseda komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

Kontaktný poslanec pre ochranu a zastupovanie verejného záujmu pre ulice: Lesná, Svätej Anny.


Peter HOJSTRIČ

Peter  HOJSTRIČ


 

 

e-mail: hojstrio30@mail.t-com.sk, peter.hojstric@podolinec.eu

telefón: 0910 910 993

Politická strana, hnutie alebo koalícia:  nezávislý kandidát

Predseda komisie dopravy, verejného poriadku, podnikateľskej činnosti, správy majetku mesta a regionálnej politiky.

Kontaktný poslanec pre ochranu a zastupovanie verejného záujmu pre ulice: Bernolákova, Hliník.


Martina  SIMONÍKOVÁ


 

 

e-mail: simonikovamartina@gmail.com, martina.simonikova@podolinec.eu

Politická strana, hnutie alebo koalícia:  nezávislý kandidát

Člen komisie finančnej a na zmiernenie tvrdosti VZN o nakladaní s komunálnym odpadom.

Kontaktný poslanec pre ochranu a zastupovanie verejného záujmu pre ulice: 


 Marta SIMONÍKOVÁ

 

 

 e-mail: martasimonikova@gmail.com

Politická strana, hnutie alebo koalícia: NOVA

Výkon funkcie: od 26.10.2017

Jozef COMPEĽ 

 

e-mail: compel@zoznam.sk

Politická strana, hnutie alebo koalícia:  nezávislý kandidát

Výkon funkcie: od 20.7.2017

Ochrana a zastupovanie verejných záujmov na vašej ulici

Poslanci mestského zastupiteľstva zastupujú záujmy občanov mesta, ktorí ich vo voľbách do samosprávy mesta zvolili, a tak ich vlastne svojim hlasom splnomocnili pre ich zastupovanie a ochranu verejného záujmu. Pre ľahšiu komunikáciu občana mesta so zvoleným zástupcom a ochrancom verejného záujmu sme každej ulici v meste priradili kontaktných poslancov mestského zastupiteľstva. Neváhajte a akékoľvek podnety, návrhy a pripomienky adresujte priamo kontaktnému poslancovi, ktorý bol pridelený pre ochranu a zastupovanie verejných záujmov na vašej ulici.


Pre otvorenie PDF súboru musíte mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader na Vašom počítači. Môžete stiahnuť aktuálnu verziu z Adobe stránok  >>>