Mestský úrad

Revitalizácia mestského parku pri Základnej škole v Podolínci

Názov projektu: Revitalizácia mestského parku „Park študentov“ pri Základnej škole v Podolínci
Poskytovateľ grantu: Nadácia Pontis
Názov programu: SLSP Obce bližšie k vám 2014: Prírodné prostredie
Celkový rozpočet: 3910,28 €
Požadovaná dotácia: 3000 €
Spolufinancovanie: 910,28 €

Nastavenia cookies