Komisie Mestského zastupiteľstva

      Komisie sú zriaďované v zmysle § 15 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestským zastupiteľstvom, ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Čo do počtu sú zriaďované diferencovane v závislosti od počtu poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb. Pre volebné obdobie 2023 - 2026 boli na I. zasadnutí MsZ v Podolínci dňa 28. novembra 2022 zriadené komisie, zvolení ich predsedovia a ostatní členovia komisií:

 • Komisia finančná
 1.  Ing. Ján Smandra – predseda komisie
 2.  Andrea Toporecová – tajomník komisie
 3.  Martina Simoníková – člen komisie
 4.  Mgr. Eduard Ferencko – člen komisie
 5.  Ing. Štefan Zima – člen komisie
 6.  Ján Cirák – člen komisie
 • Komisia kultúry a športu
 1.  Mgr. Elena Hajdu – predseda komisie
 2.  Mgr. Ivana Barlíková – tajomník komisie 
 3.  Marta Zifcsaková – člen komisie 
 4.  Jozef Compeľ – člen komisie 
 5.  Ing. Mária Osvaldová – člen komisie 
 6.  PaedDr. Mária Galajdová – člen komisie
 • Komisia sociálna a bytová
 1.  Mgr. Eduard Ferencko – predseda komisie 
 2.  Anna Selepová – tajomník komisie
 3.  Marta Zifcsaková – člen komisie
 4.  Anna Piatniková – člen komisie
 5.  Mgr. Radoslav Borovský – člen komisie
 • Komisia výstavby a správy majetku mesta
 1.  JUDr. Lukáš Antoni – predseda komisie
 2.  Juliana Bialková – tajomník komisie
 3.  Ing. Jaroslava Ferencková – člen komisie
 4.  Martina Simoníková – člen komisie
 5. . Jozef Compeľ – člen komisie 
   
 • Komisia v zmysle Ústavného zákona o ochrane verejného záujme pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 1.  Mgr. Radoslav Borovský – predseda komisie
 2.  JUDr. Lukáš Antoni – člen komisie
 3.  Ján Cirák – člen komisie
 4.  Ing. Štefan Zima – člen komisie
 5.  Jozef Compeľ – člen komisie
   
 • Komisia na ochranu životného prostredia
 1.  Anna Piatniková  – predseda komisie
 2.  Lenka Compľová – tajomník komisie
 3.  Marta Zifcsáková – člen komisie
 4.  Mgr. Elena Hajdu  – člen komisie
 5.  Ing. Marián Beňo  – člen komisie

 

Publikované: 7.8.2006 | Aktualizácia: 30.11.2023
Nastavenia cookies