Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičova pri MŠ Podolínec

Dátum zverejnenia:
1.7.2020
Poradové číslo:
34
Cena bez DPH:
105 257,15 € 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
10.7.2020 do 11.15 na MsÚ
Termín dodania:
30.11.2020 
Kód CPV:
45233123-7, 45316110-9 

Kontakt

Ing. Juraj Špes, prednosta MsÚ
Tel.: 052/4391205

Dokumenty

vyzva-na-predkladanie-ponuk.pdf, Veľkosť: 407.4 kB

podolinec-komunikacia-sladkovicova-ts.pdf, Veľkosť: 563.43 kB

vo-sladkovicova.zip, Veľkosť: 5.42 MB

zod.docx, Veľkosť: 27.12 kB

Nastavenia cookies