Mestský úrad

Profil verejného obstarávateľa - zákon č. 343/2015 Z.z.

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.Povlaková krytina na objekte ul. Lesná, Podolínec

Dátum zverejnenia:
4.8.2017
Poradové číslo:
22
Cena bez DPH:
33 534,89 € 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
11.8.2017 
Termín dodania:
30.10.2017 
Kód CPV:
45261410-1 

Kontakt

Ing. Zima Štefan
Tel.: 0905407941

Dokumenty

6_zadanie_na_vysku.xls, Veľkosť: 29.5 kB

vo_strecha_lesna_dielne.doc, Veľkosť: 61 kB

Nastavenia cookies