Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.Rekonštrukcia miestnych komunikácií - ul. Sv. Anny a ul. Janka Hollého v Podolínci

Dátum zverejnenia:
25.5.2022
Poradové číslo:
43
Cena bez DPH:
72,862.50 € 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
8.6.2022 do 12:00
Termín dodania:
31.8.2022 
Kód CPV:
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov, 45233142-6 - Práce na oprave ciest 

Kontakt

Ing. Juraj Špes
Tel.: +421 903 418 173

Dokumenty

vyzva-12045.pdf, Veľkosť: 43.42 kB

Publikované: 22.8.2013 | Aktualizácia: 29.11.2023
Nastavenia cookies