Mestský úrad

Profil verejného obstarávateľa - zákon č. 343/2015 Z.z.

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.„Projektová dokumentácia: IBV Krížava – sektor A v meste Podolínec“

Dátum zverejnenia:
27.10.2020
Poradové číslo:
38
Cena bez DPH:
28 333,33 € 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
30.10.2020 do 10.00 h na MsÚ
Termín dodania:
30.6.2021 
Kód CPV:
71240000-2 Architektonické, technické a plánovacie služby 

Kontakt

Ing. Juraj Špes
Tel.: 0903 418 173

Dokumenty

vyzva-pd-krizava-sektor-a-10-2020.docx, Veľkosť: 134.14 kB

podolinec-ibv-11-2019.pdf, Veľkosť: 2.43 MB

Nastavenia cookies