Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.Výzva na predloženie ponuky zákazky na poskytnutie stavebných prác: „Dodávka a montáž dvoch detských ihrísk“

Dátum zverejnenia:
11.9.2019
Poradové číslo:
31
Cena bez DPH:
23,451.11 € 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
16.9.2019 do 15:00 h.
Termín dodania:
31.7.2020 
Kód CPV:
45236210-5 

Kontakt

Mgr. Michal Marhefka
Tel.: +421 911 110 419

Dokumenty

vyzva-dodavka-a-montaz-dvoch-detskych-ihrisk.pdf, Veľkosť: 150.62 kB

zadanie-vykaz-vymer.xlsx, Veľkosť: 14.43 kB

studia-ihriska.pdf, Veľkosť: 1.27 MB

Publikované: 22.8.2013 | Aktualizácia: 29.11.2023
Nastavenia cookies