Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.Výzva na predkladanie ponúk: Rekonštrukcia MK ulica Školská, Podolínec.

Dátum zverejnenia:
16.7.2019
Poradové číslo:
30
Cena bez DPH:
84,794.68 € 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
2.8.2019 do 10.00 h na MsÚ
Termín dodania:
29.11.2019 
Kód CPV:
45233000-9  

Kontakt

Ing. Juraj Špes,
Tel.: 0903 418 173

Dokumenty

vyzva_0.pdf, Veľkosť: 458.61 kB

2832-dsp-drs-d-101-00-02-situacia_0.pdf, Veľkosť: 1.32 MB

2832-dsp-drs-d-101-00-07-vykaz-vymer.pdf, Veľkosť: 217.68 kB

2832-dsp-drs-d-620-03-sit.pdf, Veľkosť: 1.75 MB

2832-dsp-drs-d-620-08-vykaz-vymer.pdf, Veľkosť: 225.76 kB

Publikované: 22.8.2013 | Aktualizácia: 29.11.2023
Nastavenia cookies