Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.Povlaková krytina na objekte ul. Lesná, Podolínec

Dátum zverejnenia:
22.5.2018
Poradové číslo:
29
Cena bez DPH:
40,121.06 € 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
30.5.2018 15:30
Termín dodania:
2.7.2018 
Kód CPV:
45261410-1 

Kontakt

Ing. Štefan Zima
Tel.: 0905 903 019

Dokumenty

vo_strecha_lesna_dielne.docx, Veľkosť: 31.56 kB

zadanie_dielne_lesna_2018.xls, Veľkosť: 37.5 kB

img_0456.jpg, Veľkosť: 115.74 kB

img_0457.jpg, Veľkosť: 95.11 kB

img_0458.jpg, Veľkosť: 106.8 kB

img_0461.jpg, Veľkosť: 138.02 kB

Publikované: 22.8.2013 | Aktualizácia: 29.11.2023
Nastavenia cookies