Mestský úrad

Profil verejného obstarávateľa - zákon č. 343/2015 Z.z.

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.Rekonštr. priestorov NB na náj. byty

Dátum zverejnenia:
23.12.2016
Poradové číslo:
19
Cena bez DPH:
579 419,00 € 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
16.1.2017 do 14,30 hod.
Termín dodania:
31.10.2017 
Kód CPV:
45000000-7 

Kontakt

Mgr. Pavel Mularčík,
Tel.: 0917 980 139.

Dokumenty

sutazne_podklady_naj_byty_podolinec.pdf, Veľkosť: 274.99 kB

navrh_zmluvy_o_dielo.pdf, Veľkosť: 249.79 kB

Nastavenia cookies