Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 22.10.2015 Služby v lesníctve č. L4/2015  4,393.80 €  podlimitná 
Detail 14.6.2016 Dodávka slávnostných rovnošiat pre DHZ Podolínec  13  2,700.00 €  podlimitná 
Detail 11.4.2016 Poistenie nehnuteľného majetku  12  8,000.00 €  podlimitná 
Detail 1.4.2016 Náves trojstranne sklápací za malotraktor VEGA 47HP  11  2,300.00 €  podlimitná 
Detail 19.2.2016 Služby v lesníctve č. L1/2016  10    podlimitná 
Detail 21.1.2015 Služby v lesníctve č. L1/2015    podlimitná 
Detail 9.4.2015 Dodávka sadeníc lesných drevín na rok 2015  9,100.00 €  podlimitná 
Detail 20.9.2015 Služby v lesníctve č. L2/2015    podlimitná 
Detail 21.9.2015 Služby v lesníctve č. L3/2015    podlimitná 
Detail 25.9.2015 Nezávislá účtovná a finančná previerka    podlimitná 
Detail 17.2.2016 Dodanie projektovej dokumentácie "Oprava mostného objektu"  2,320.00 €  podlimitná 
Detail 18.2.2016 Uskutočnenie stavebných prác "Oprava strešnej krytiny na hasičskej zbrojnici"  6,800.00 €  podlimitná 
Detail 29.10.2015 Kalendár 2016  1,500.00 €  podlimitná 
Detail 28.9.2016 Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty  17  15,000.00 €  zákazka (§117) 
Detail 9.3.2020 Výmena okien a dverí: Dom služieb Podolínec  33  20,833.00 €  zákazka (§117) 
Detail 31.8.2016 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Podolínec. rekonštrukcia ulice Hliník  16  54,881.79 €  zákazka (§117) 
Detail 2.10.2019 Rekonštrukcia Domu smútku Podolínec  32  23,796.33 €  zákazka (§117) 
Detail 7.7.2016 "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt rekonštrukcie hradného múru a s tým súvisiacich aktivít v meste Podolínec“  15  19,567.50 €  zákazka (§117) 
Detail 11.9.2019 Výzva na predloženie ponuky zákazky na poskytnutie stavebných prác: „Dodávka a montáž dvoch detských ihrísk“  31  23,451.11 €  zákazka (§117) 
Detail 6.4.2023 „Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, sv. Anny“  48  252,727.81 €  zákazka (§117) 
Detail 13.3.2023 „Výstavba detského ihriska RODINKA Podolínec“  47  44,098.04 €  zákazka (§117) 
Detail 1.7.2016 Dodávka dvoch PC, jednej farebnej tlačiarne  14  2,000.00 €  zákazka (§117) 
Detail 16.7.2019 Výzva na predkladanie ponúk: Rekonštrukcia MK ulica Školská, Podolínec.  30  84,794.68 €  zákazka (§117) 
Detail 22.5.2018 Povlaková krytina na objekte ul. Lesná, Podolínec  29  40,121.06 €  zákazka (§117) 
Detail 18.1.2023 Cyklotrasa Podolínec - Vyšné Ružbachy  46  513,470.12 €  zákazka (§117) 
1 |  2 |  Ďalší
Publikované: 22.8.2013 | Aktualizácia: 29.11.2023
Nastavenia cookies