Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Podolínci - Rozšírenie garážových vrát

Dátum zverejnenia:
18.9.2017
Poradové číslo:
28
Cena bez DPH:
8,310.00 € 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
22.9.2017 12:00
Termín dodania:
30.11.2017 
Kód CPV:
 

Kontakt

Mgr. Pavel Mularčík
Tel.: 052/4391205

Dokumenty

Publikované: 22.8.2013 | Aktualizácia: 29.11.2023
Nastavenia cookies