Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.Predmetom zákazky je uskutočnenie prác „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v meste Podolínec – fasáda"

Dátum zverejnenia:
28.3.2022
Poradové číslo:
42
Cena bez DPH:
14,451.59 € 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
11.4.2022 do 11.30 na MsÚ
Termín dodania:
31.7.2022 
Kód CPV:
45216121-8 

Kontakt

Ing. Štefan Zima
Tel.: 0905 903 019

Dokumenty

vyzva-na-predkladanie-ponuk-hz-fasada_0.pdf, Veľkosť: 402.6 kB

zod-fasada_0.pdf, Veľkosť: 387.72 kB

zod-fasada_0.docx, Veľkosť: 32.88 kB

vykresy_0.pdf, Veľkosť: 1.24 MB

6-zadanie-na-vysku.xls, Veľkosť: 30.5 kB

6-zadanie-na-vysku.pdf, Veľkosť: 243.56 kB

Publikované: 22.8.2013 | Aktualizácia: 29.11.2023
Nastavenia cookies