Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.Strecha: Kultúrny dom

Dátum zverejnenia:
18.5.2021
Poradové číslo:
40
Cena bez DPH:
21,500.00 € 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
21.5.2021 do 09.00 h na MsÚ
Termín dodania:
17.8.2021 
Kód CPV:
45210000-2  

Kontakt

Ing. Juraj Špes
Tel.: +421 903 418 173

Dokumenty

kulturny-dom-strecha.pdf, Veľkosť: 541.11 kB

kulturny-dom-strecha.docx, Veľkosť: 135.65 kB

Publikované: 22.8.2013 | Aktualizácia: 29.11.2023
Nastavenia cookies