Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.Kláštorná ulica - Podolínec

Dátum zverejnenia:
19.4.2017
Poradové číslo:
21
Cena bez DPH:
85,138.38 € 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
2.5.2017 
Termín dodania:
1.7.2017 
Kód CPV:
02.05.2017 14:00 

Kontakt

Ing.Zima Štefan, Mgr.Mularčík Pavel
Tel.: 0905 903 019

Dokumenty

vyzva_na_predkladanie_ponuk_0.pdf, Veľkosť: 59.51 kB

Publikované: 22.8.2013 | Aktualizácia: 29.11.2023
Nastavenia cookies