Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.Nezávislá účtovná a finančná previerka

Dátum zverejnenia:
25.9.2015
Poradové číslo:
5
Cena bez DPH:
 
Typ zákazky:
podlimitná
Stav zákazky:
neaktuálna
Predloženie ponuky:
5.10.2015 do 12.00 hod.
Termín dodania:
15.10.2015 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ing. Daniel Marhevka
Tel.: 0905471104

Dokumenty

Publikované: 22.8.2013 | Aktualizácia: 29.11.2023
Nastavenia cookies