Mestský úrad

Profil verejného obstarávateľa - zákon č. 343/2015 Z.z.

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.K stiahnutiu

Služby v lesníctve č. L1/2016

Dátum zverejnenia:
19.2.2016
Poradové číslo:
10
Cena bez DPH:
 
Typ zákazky:
podlimitná
Stav zákazky:
neaktuálna
Predloženie ponuky:
26.2.2016 do 09.00 hod.
Termín dodania:
 
Kód CPV:
 

Kontakt

Peter Baňas
Tel.: 0905175606

Dokumenty

vyzva_c_l1_2016_01.pdf, Veľkosť: 50.99 kB