Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.Kalendár 2016

Dátum zverejnenia:
29.10.2015
Poradové číslo:
7
Cena bez DPH:
1,500.00 € 
Typ zákazky:
podlimitná
Stav zákazky:
neaktuálna
Predloženie ponuky:
13.11.2015 do 12.00 hod.
Termín dodania:
7.12.2015 
Kód CPV:
 

Kontakt

Laufik Ján
Tel.: 052/ 43 912 05

Dokumenty

Publikované: 22.8.2013 | Aktualizácia: 29.11.2023
Nastavenia cookies