Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 21.1.2015 Služby v lesníctve č. L1/2015    podlimitná 
Detail 19.2.2016 Služby v lesníctve č. L1/2016  10    podlimitná 
Detail 1.4.2016 Náves trojstranne sklápací za malotraktor VEGA 47HP  11  2,300.00 €  podlimitná 
Detail 11.4.2016 Poistenie nehnuteľného majetku  12  8,000.00 €  podlimitná 
Detail 14.6.2016 Dodávka slávnostných rovnošiat pre DHZ Podolínec  13  2,700.00 €  podlimitná 
Detail 1.7.2016 Dodávka dvoch PC, jednej farebnej tlačiarne  14  2,000.00 €  zákazka (§117) 
Detail 7.7.2016 "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt rekonštrukcie hradného múru a s tým súvisiacich aktivít v meste Podolínec“  15  19,567.50 €  zákazka (§117) 
Detail 31.8.2016 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Podolínec. rekonštrukcia ulice Hliník  16  54,881.79 €  zákazka (§117) 
Detail 28.9.2016 Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty  17  15,000.00 €  zákazka (§117) 
Detail 3.11.2016 Server DELL PE T330 (alebo ekvivalent s totožnými výkonovými parametrami)  18  8,000.00 €  zákazka (§117) 
Detail 23.12.2016 Rekonštr. priestorov NB na náj. byty  19  579,419.00 €  zákazka (§117) 
Detail 9.4.2015 Dodávka sadeníc lesných drevín na rok 2015  9,100.00 €  podlimitná 
Detail 3.1.2017 Výber dodávateľa na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby projektu rekonštrukcie hradného múru a s tým súvisiacich aktivít v meste Podolínec  20  2,206.67 €  zákazka (§117) 
Detail 19.4.2017 Kláštorná ulica - Podolínec  21  85,138.38 €  zákazka (§117) 
Detail 4.8.2017 Povlaková krytina na objekte ul. Lesná, Podolínec  22  33,534.89 €  zákazka (§117) 
Detail 8.8.2017 Výmena strešnej krytiny na Dome služieb v Podolínci  23  33,437.43 €  zákazka (§117) 
Detail 16.8.2017 rekonštrukcia Ul. Letná  24  149,985.35 €  zákazka (§117) 
Detail 21.8.2017 rekonštrukcia Ul. Baštová  25  149,904.01 €  zákazka (§117) 
Detail 6.9.2017 Modernizácia a rozšírenie kamerového systému mesta Podolínec  26  12,500.00 €  zákazka (§117) 
Detail 29.9.2017 Výstavba detského ihriska  27  12,500.00 €  zákazka (§117) 
Detail 18.9.2017 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Podolínci - Rozšírenie garážových vrát  28  8,310.00 €  zákazka (§117) 
Detail 10.10.2017 Vykonanie auditu na meste Podolínec za rok 2017   28  3,000.00 €  zákazka (§117) 
Detail 22.5.2018 Povlaková krytina na objekte ul. Lesná, Podolínec  29  40,121.06 €  zákazka (§117) 
Detail 20.9.2015 Služby v lesníctve č. L2/2015    podlimitná 
Detail 16.7.2019 Výzva na predkladanie ponúk: Rekonštrukcia MK ulica Školská, Podolínec.  30  84,794.68 €  zákazka (§117) 
1 |  2 |  Ďalší
Publikované: 22.8.2013 | Aktualizácia: 29.11.2023
Nastavenia cookies